พิธีน้อมรำลึก วันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จย่า

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร มอบหมาย นายปริญญา เหล่าวชิรวงค์ เลขานุการ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก วันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร

นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  ประธานในพิธี พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชะนี เพื่อน้อมรำลึก วันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ได้จัดการแสดง นิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติและย้อนรำลึกถึงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระจริยวัตร ที่ได้ทรงเรียนรู้ทั้งจากบุคคลที่ทรงใกล้ชิด สังคมที่ทรงดำรงพระชนม์ชีพ และด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยทรงเป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตในทุกๆ ด้าน ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการอย่างต่อเนื่องยาวนาน