ชาวโกสัมพีนคร บริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตาให้ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 22563 นางนวลจันทร์  แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จ.นครสวรรค์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อ.โกสัมพีนคร

ซึ่งมีประชาชนออกมาร่วมบริจาคโลหิตจำนวนมาก และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคดวงตาให้ศูนย์ดวงตา อวัยวะ  สภากาชาดไทย กันด้วยจิตอันกุศลยิ่ง / ปชส.กาชาด