เที่ยวงาน วัฒนธรรมอาหารพื้นบ้าน ใส่ผ้าไทยไป “กินแกงขึ้เหล็กวันเพ็ญเดือนสิบสอง”

เทศบาลตำบลนครุชม ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้าน ใส่ผ้าไทยไป “กินแกงขึ้เหล็กวันเพ็ญเดือนสิบสอง”

“เมืองนครชุม”

เป็นหนึ่งในเมืองโบราณเก่าแก่ของจังหวัดกำแพงเพชร ที่มีทั้งประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเอง อีกทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ สถาปัตยกรรมที่สวยงาม เรื่องเล่า ภาษาสืบทอดกันมาผู้รู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมเมืองนครชุม การเล่นเพลงพื้นบ้านรวมถึงอาหารการกินอันหลากหลาย “แกงขึ้เหล็ก” เมืองนครชุมเป็นอีกหนึ่งในวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านอาหารพื้นบ้านได้จัดกิจกรรมดีๆ ตามเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน สมดังที่ วีราวุธ กรงทอง กวีพื้นบ้านได้แต่งบทกลอนไว้ว่า

“เคี่ยวให้เดือดอีกครั้งระวังไหม้ หอมไปไกลในระหว่างทางสามแพร่ง

คว้าถ้วยโถปิ่นโตใหญ่มาใส่แกง หิ้วไปแบ่งกันกินทั่วทุกครัวเรือน

ได้กินแกงขี้เหล็กตามฉันว่า สิ้นโรคาสุขกายใดจะเหมือน
จะสิ้นทุกข์หมดหมองสิบสองเดือน เชิญมาเยือนแวะมาชิม..อิ่มใจเอย”

น.ส.พันธ์นิภา เมฆสินธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลนครชุม รักษาการนายกเทศมนตรีตำบลนครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ได้เล่าให้ฟังว่า เมืองนครชุมเป็นเมืองแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในด้าน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี เอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น “ชาวนครชุมโบราณเอาใบอ่อนและดอกขี้เหล็กมาปรุงเป็นของกิน ในวันเพ็ญเดือน 12 แกงขี้เหล็กกันทุกครัวเรือน กินเป็นกับข้าวและเท่ากับกินยาไปพร้อมกัน มีผู้รู้ตำรายากล่าวว่า ในวันเพ็ญเดือนสิบสองตัวยาจากต้นขี้เหล็กจะหนีขึ้นสู่ยอด คนนครชุมโบราญจึงมี การพลียา คือ การขอดอกและใบอ่อนจากต้นขี้เหล็ก เพื่อนำไปต้มแกงก่อนฟ้าสาง (ไม่เกิน 6 โมงเช้า) ในวันเดียวกัน ก่อนหน้าการลอยกระทงเพียง 12 ชั่วโมง

ความเชื่อชุมชน ดอกขี้เหล็กและใบอ่อนมีตัวยา ต้นขี้เหล็กมีเทพคอยรักษาอยู่เป็นวิธีการสอนของคนโบราณ ให้รู้จักใช้ความนอบน้อม ไม่หักกิ่งหรือกระชากเอาตามความพึงพอใจ แกงขี้เหล็กวันเพ็ญเดือนสิบสอง จึงถือเป็นยาอายุวัฒนะของคนนครชุม เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม

เทศบาลตำบลนครชุมจึงได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านเทศกาล ”กินแกงขึ้เหล็กวันเพ็ญเดือนสิบสอง” ขึ้นมาในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นพิธีพลียา ที่บ้านหมู่ 6 ตำบลนครชุม ณ บ้านห้าง ร.5 เวลา 08.30 น. – คัดกรอง/ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ ตลาดนครชุม เวลา 09.00 น. – พิธีเปิดโครงการ “กินแกงขี้เหล็กวันเพ็ญเดือนสิบสอง” จะมีการแสดงพิธีเปิด โดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนครชุม และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนครชุม พร้อมพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่น

เวลา 09.30 น. และกิจกรรมสาธิตการแกงขี้เหล็ก (สูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นนครชุม) รวมทั้งการจำหน่ายแกงขี้เหล็กจากแม่ครัวที่มีชื่อเสียงของนครชุมหลากหลายสูตรการปรุง11 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลนครชุม
หากอยากลองลิ้มชิมรสว่าอร่อยเพียงใด วันเสาร์ที่31ตุลาคมนึ้ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย หิ้วปิ่นโต ไปร่วมงานเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่อัตตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใน”งานกินแกงขี้เหล็กวันเพ็ญเดือน 12 “ประจำปี 2563 ได้ด้วยตนเองเลยนะครับ