เฉาก๊วยชากังราว แสวงบุญ ทอดกฐินสามัคคีอีสาน

ข่าวสังคม  kppnews ขอนำท่านไปร่วมบุญกับ โรงงานเฉาก๊วยชากังราว  ตราเพชร บ้านบ่อสามแสน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเฉาก๊วยสินค้า OTOP ชื่อดังของจังหวัดกำแพงเพชร

ซึ่งในปีนี้ ด.รเสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ และคุณแก้ว อมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ ได้นำคณะบุญ อาจารย์เสนอ เพชรพลาย อดีตผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชรผู้ประนีประนอมประจําศาลจังหวัดกำแพงเพชร คุณยืนยง วัฒนศิริ ผู้ประนีประนอมประจําศาลจังหวัดกำแพงเพชร  และครอบครัวเดินทางไปทอดกฐินที่ ณ วัดสีมาวดี บ้านเป้า ต.กำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม  อนุโมทนาสาธุบุญร่วมกัน ยอดกฐินรวม 702,702 บาท