เปิดสมัครเข้าร่วมประกวด นางนพมาศ,หนูน้อยนพมาศ,หนูน้อยลอยกระทง,กระเทยลายคราม

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีภารกิจหน้าที่ในการส่งเสริมงานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามเพื่อเยาวชนรุ่นหลัง ได้สืบทอดต่อไป โดยมี นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นผู้บริหารและได้ประชุมเตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2563

นอกจากจะมีกิจกรรมในพิธีเปิดและกระทงใหญ่กลางแม่น้ำปิงในประเพณีลอยกระทงตามประทีปประจำปีนี้แล้วยังมีกิจกรรมในการประกวดที่ทางเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขอเชิญชวน เข้าร่วมประกวดนางนพมาศ หนูน้อยนพมาศ หนูน้อยลอยกระทง และ กระเทยลายคราม ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยานชิงรางวัลมูลค่าอย่างมากมาย

การประกวดนางนพมาศชิงรางวัลมูลค่า 38,000 บาท คืนวันที่ 31 ตุลาคม 2563

รางวัลชนะเลิศ 15,000 บาท รางวัลรองอันดับ 8,000 บาทรางวัลรองอันดับ 5,000 บาทรางวัลชมเชย 2 รางวัลรางวัลละ 2,000 บาทรางวัลขวัญใจช่างภาพ 3,000 บาทรางวัลขวัญใจประชาชน 3,000 บาท

การประกวดหนูน้อยนพมาศหนูน้อยลอยกระทง ชิงรางวัลทุนการศึกษามูลค่า 40,000 บาท คืนวันที่ 30 ตุลาคม 2563

หนูน้อยนพมาศอายุ เพศหญิง  3-5-6 และ 7 ถึง 10 ปี

รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  3,000 บาท รางวัลรองอันดับสอง 2,000 บาท รางวัลขวัญใจหนูน้อยนพมาศกำแพงเพชร 3,000 บาทรางวัลแต่งกายสวยงาม 1,000 บาทและรางวัลหนูน้อยวัฒนธรรม 1,000 บาท

หนูน้อยลอยกระทง เพศชายอายุ 3-5-6 ปี คืนวันที่ 30 ตุลาคม 2563

รางวัลชนะเลิศ 3,000 บาท รางวัลรองอันดับหนึ่ง 2,000 บาท รางวัลรองอันดับสอง 1,000 บาท รางวัลขวัญใจประชาชน 3,000 บาท รางวัลแต่งกายงาม 1,000 บาท และรางวัลหนูน้อยวัฒนธรรม 1,000 บาท

การประกวดกระเทยลายคราม ชิงเงินรางวัลมูลค่า 22,000 บาท คืนวันที่ 29 ตุลาคม 2563

รางวัลชนะเลิศ 8,000 บาท รางวัลรองอันดับหนึ่ง 5,000 บาท รางวัลรองอันดับสอง 3,000 บาท รางวัลลายคราม บู้บี้ 2,000 บาท รางวัลขวัญใจลายคราม 3,000 บาท รางวัลแต่งกายงาม 1,000 บาท

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.kppmu.go.th หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือสนใจสอบถามได้ที่หมายเลข 089-6380015