วิ่งมินิมาราธอนเทิดพระเกียรติ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


กิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอนเทิดพระเกียรติ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนของชาติในทุกพื้นที่ได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนา องค์ความรู้ประสบการณ์อันจะช่วยให้คุณภาพชีวิตของตนดีขึ้นเพื่อเป็นการน้อมเกล้า ถวายเป็นราชสักการะ ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา5.50 น. โดยนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผวจ.กำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมมอบโล่ และเกียรติบัตรแก่ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรม