พช.กำแพงเพชร ร่วมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต”ร.9

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2563  นายณรงค์ จันทร์เมือง ผู้อำนวยการส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการ พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร ทุกกลุ่ม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรมดังนี้

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมใหญ่ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดคูยาง(พระอารามหลวง) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม ณ วัดนาควัชรโสภณ (วัดช้าง) พระอารามหลวง ตพบละในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร