อ.ลานกระกระบือน้อมรำลึกเนื่องในวันเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

เมื่อเช้าวันที่ 13 ตุลาคม 2563  นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือพร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน และจิตอาสา ประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรม น้อมรำลึกเนื่องในวันเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   13 ตุลาคม ศาลาประชาคม ศูนย์ราชการอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรมมีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ 89 รูป มีพระครูรัตนวชิโรภาส  เจ้าคณะอำเภอลานกระบือ นำพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต  ต่อมามีพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”

และสืบสานพระราชปณิธานในการประกอบความดีงามให้สังคมชาติบ้านเมือง ดำรงมั่นวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม  เป็นแบบอย่างความเป็นคนดีของบ้านเมืองสืบไป  หลังจากนั้นได้มีกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานทำความดี ร่วมกันพัฒนาพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการอำเภอลานกระบือ