ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมราชภัฏกำแพงเพชร คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ร้อยดวงใจ น้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  จัดกิจกรรมราชภัฏกำแพงเพชร คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน ร้อยดวงใจ น้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมพิธีกว่า 800 คน

สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย พิธีสวดพระพุทธมนต์ พระสงฆ์สมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 13 รูป และพิธีปล่อยพันธ์ปลา จำนวน 9,000 ตัว  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทรงมีพระเมตตา พระราชทานนาม “ราชภัฏ”  ซึ่งมีความหมายว่า “คนของพระราชา” ให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ และพระราชทานพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน จนกระทั่งได้รับการยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัย เมื่อปี 2547 เป็นต้นมา นำมาซึ่งความภาคภูมิใจ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น ของชาวราชภัฏทั่วประเทศ

เวลา 18.00 น. ที่ลานกิจกรรม อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวนกว่า 2,000 คน รวมพลัง ร้อยดวงใจ จุดเทียนน้อมรำลึก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563

โดยภายในพิธีประกอบด้วย การบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ ด้วยวงแซกโซโฟน นักศึกษาโปรแกรมดนตรีศึกษา การแสดงระบำฉุยฉายน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยอธิการบดี พิธีจุดเทียน และกิจกรรมแปรอักษร “ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในดวงใจ ชาวราชภัฏ” ซึ่งเป็นภาพหัวใจและมีหมายเลข ๙ อยู่ในหัวใจ สื่อความหมายถึง ในหลวงรัชกาลที่ 9 สถิตอยู่ในดวงใจของชาวราชภัฏกำแพงเพชรตราบนิจนิรันดร์” โดยในระหว่างการแปรอักษรนั้น ได้ขับร้องบทเพลงพระผู้ทรงเป็นนิรันดร์ โดยนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์