“ป๊อบ ปองกูล” สร้างสรรค์ความสุขส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองกล้วยไข่

มินิคอนเสริร์ต

“ป๊อบ ปองกูล”

สร้างสรรค์ มอบความสุขชาวเมืองกำแพงเพชร กันอย่างเต็มอิ่ม ในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรขึ้นในวันที่ 9 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2563 งานเริ่มตั้งแต่เวลา 17:00 น.ถึง 21:00 น.ที่บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยานริมปิง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

นายเชาวลิตร แสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรภายใต้แนวคิด “คิด….แล้วไปให้ถึง กำแพงเพชร” refresh กำแพงเพชร โดย มีหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพง สถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร หอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานเกษตร สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวโรงแรมที่พักจังหวัดกำแพงเพชร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุโขทัย