“นายกชัยวัฒน์” ห่วงใยตลาดต้องสะอาด ไขมันต้องไม่อุดตันท่อระบายน้ำ 

วันที่ 11 ตุลาคม 2563 ตลาดคือแหล่งอาหารของประชาชนชาวเมืองกำแพงเพชร ภายในตลาดจึงมีอาหารหลากหลายชนิดจำหน่าย จนถึงการปรุงอาหาร ปัญหาที่ตามมาในตลาดก็คือการอุดตันของท่อระบาย ที่เกิดจากการปรุงอาหารและทิ้งน้ำที่ไม่ใช้แล้วลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ และถ้าไม่มีการดักไขมันหรือบ่อดักไขมัน ก็จะทำให้ท่อนั้นเกิดการอุดตันจากไขมันที่ปะปนมากับน้ำทิ้งน้ำล้างจาน

จึงเป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดอุดตันของทางระบายน้ำ และส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังประเภทของเสียไขมันหากปล่อยทิ้งสะสมประมาณ 1 เดือนก็จะจับตัวเป็นก้อนชั้นหนาคล้ายสบู่ แม้ว่าจะไม่แข็งตัวเท่ากับสบู่แต่หากเกิน 10 ซม. ก็จะมีผลทำให้น้ำไหลผ่านยาก

นอกจากไขมันอุดตันในท่อน้ำทิ้งจะเกิดปัญหาแล้ว ยังมี กลิ่นเหม็นอันไม่พึงประสงค์จากน้ำเสียจากเศษอาหารเหลือ ที่ตกค้างเกิดการเน่าเสียได้ย้อนกลับมา ส่งกลิ่นเหม็นทำให้ตลาดดูไม่สะอาด

ด้วยเหตุนี้ ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการตักไขมัน ณ บ่อดักไขมัน ตลาดไนท์บาร์ซ่า เพื่อลดปัญหาเกิดอุดตันของทางระบายน้ำในฤดูฝนขณะนี้