แข่งกีฬาเปตอง ข้าราชการตำรวจ

การแข่งขันกีฬาตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563″โครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายด้านกีฬาเปตองข้าราชการตำรวจ”

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ สมชัยมงคล ผู้กำกับการสืบสวน ภ.จว.กำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสมัคคี “โครการทดสอบสมรรถภาพร่างกายด้านกีฬาเปตองข้าราชการตำรวจ” ของตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563 ในวันนี้ณ สนามกีฬาเปตอง อบจ. อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ได้อนุมัติโครงการทดสอบสมรรถภาพทางการกีฬา ของตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2563โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรงเพิ่มความสามัคคีและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพช รวมทั้งตำรวจท่องเที่ยว

เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการแข่งชันกีฬาเปตอง ครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 8 ทีม โดยแบ่งเป็นทีม ชาย จำนวน 42 ทีม และทีม หญิง จำนวน 6ทีม

วัตถุประสงค์ที่ฝ่ายจัดการแข่งขันครั้งนี้ เพื่อให้ตำรวจทุกคนมีสุขภาพพลานามัยร่างกายแข็งแรงมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน รู้รักความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักให้อภัยเพื่อการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในโอกาสนี้ ต้องขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกคนและทุกฝ่าย ที่มีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้