“ชัยวัฒน์”นายกเมือง MOU ร่วมยกระดับการศึกษา

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นำ นายธวัช เทพยุหะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) จำนวน 33 คน ร่วมลงนามข้อตกลงและอบรมเชิงปฏิบัติการโครงสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนเพื่อยกระดับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง :

โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร อบรมหลักสูตร “ Main coorse” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 – 13 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม คุรุร่มสัก 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรของกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ)และสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีโรงเรียนในพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดกำแพงเพชร และนครสวรรค์ จำนวน 45 โรงเรียน

ซึ่งโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)จะได้เข้าร่วมพัฒนาต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการ 2 ปี ตามหลักของการ เปลี่ยนแปลงทั้งระบบ ( Whole school Approach) ต่อไป