วันหยุด ชิว ๆ ไปเดินเที่ยว งาน Refresh กำแพงเพชร กันดีกว่า

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00 น. ณ บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน จังหวัดกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์  ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ร่วมเกียรติในพิธีเปิดโครงการฟื้นและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้ชื่องาน Refresh กำแพงเพชร

โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย พล.ต.ต.ระวีพรรษ อมรมุนีพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร, นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดกำแพงเพชร , ายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร

นายนิกร ภากรนิพัทธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร, นายศุภชัย ศรีงาม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ชมรมการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิดกันอย่างพร้อมเพรียง

นายอภิวัฒน์ ทับทิมโต ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุโขทัย พื้นที่รับผิดชอบ สุโขทัย – กำแพงเพชร  กล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่ประเทศไทย (ททท) ได้รับนโยบายจากรัฐ ให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายหลังสถนการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 (COVD-9) คลี่คลาย

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศและสร้างรายได้ เศรษฐกิจหมุนเวียนกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น จึงมีกำหนดจัดโครงการฟื้นและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้ชื่องาน Refresh กำแพงเพชร ในระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน