นักเรียน นักศึกษา ทำความดีบริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย

กาชาดร่วมกับโรงพยาบาลเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต

“ฮอนด้านรินทร์กลการ”

ช่วงเช้าของวันนี้วันที่ 9 ตุลาคม 2563  นางนวลจันทร์  แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมาย เหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร

ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตที่บริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด นรินทร์กลการกำแพงเพชร โดยมี คุณนรินทร์  จิรัจฉริยากูล  กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดนรินทร์กลการกำแพงเพชร คุณนรัตน์  จิรัจฉริยากูล ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดนรินทร์กลการกำแพงเพชร

ภายในโชว์รูม นรินทร์กลการ บริการรับบริจาคโลหิต โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร โรงเรีนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  และภักดีเทคโนโลยี ที่ได้นำนักศึกษาเข้ารับการตรวจร่างกายก่อนให้การบริจาคโลหิต

บรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคัก ซึ่งการบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ถือว่าเป็นการทำกุศลให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ด้วยการต่อชีวิต นอกจากโลหิตแล้วก็ยังบริจาคดวงตาและอวัยวะให้กับสภากาชาดไทยถือเป็นการสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่

การเตรียมตัวก่อนบริจาคเลือด ข้อมูลจากสภากาชาดไทยระบุการเตรียมตัวว่า คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต ต้องมีน้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป อายุระหว่าง 17 ปี ถึง 60 ปีบริบูรณ์ ถ้าเป็นผู้บริจาคครั้งแรก ต้องอายุไม่เกิน 55 ปี มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง ในคืนก่อนวันที่จะมาบริจาคเลือด ไม่เป็นไข้ ป่วย หรืออยู่ระหว่างรับประทานยาแก้อักเสบใดๆ

รับประทานอาหารมื้อหลักก่อนมาบริจาคเลือด หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เนื่องจากจะทำให้สีของพลาสมาผิดปกติเป็นสีขาวขุ่น ไม่สามารถนำไปใช้ได้ ดื่มน้ำ 3-4 แก้ว และเครื่องดื่มเหลวเพิ่ม เช่น น้ำผลไม้ นม น้ำหวาน เพื่อเพิ่มปริมาณเลือดในร่างกาย จะช่วยป้องกันอาการแทรกซ้อน เช่น มึนงง อ่อนเพลีย หรือวิงเวียนศีรษะภายหลังบริจาคเลือด นอกจากนี้ควรงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ก่อนมาบริจาคเลือดอย่างน้อย 24 ชั่วโมง และงดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคเลือด 1 ชั่วโมง เพื่อให้ปอดฟอกเลือดได้ดี แค่นี้ท่านก็มีสุขภาพที่พร้อมจะให้บริจาคโลหิตได้แล้ว / สามคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร