ติดตั้งประดับป้าย ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ

นายชัยวัฒน์ ศุภอรรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร สั่งการให้งานกองช่างติดตั้งประดับป้าย

ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.และพระราชทานของที่ระลึกแจกกรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว.ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 สมาคมชาวไร่อ้อยเขต 6 ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร