เข้าถึงการรับบริการตรวจรักษา  โรงพยาบาลชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

นายแพทย์กำชัย รังสิมันต์ไพบูลย์

โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร บริการตรวจสุขภาพประชาชน รวมทั้งผู้สูงอายุมารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ บางราย ก็มาตรวจวัดไข้ รับยา โดยมีนายแพทย์กำชัย รังสิมันต์ไพบูลย์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร เป็นผู้ดูแลโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนเป็นอย่างมากในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลแห่งนี้

นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 เป็นนโยบายของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชน ให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ของชาวชุมชน คนยากคนจน ที่มีโรงพยาบาลดูแลสุขภาพใกล้บ้าน ไม่ต้องรบกวนลูกหลานพาไปโรงพยาบาลใหญ่ที่ต้องใช้เวลานานเพราะมาคนจำนวนมากใช้บริการ

การรับบริการตรวจรักษา ณ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีขั้นตอน ดังนี้

1.ยื่นทำประวัติและตรวจสอบสิทธิการรักษาที่ห้องบัตร

2.ซักประวัติการเจ็บป่วย ประเมินสัญญาณชีพ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ก่อนส่งพบแพทย์

3.เข้ารับการตรวจรักษา วินิจฉัยโรค โดยแพทย์

– ถ้าแพทย์มีคำสั่งให้ตรวจเพิ่มเติม เช่น ตรวจเลือด ปัสสาวะ อุจจาระ ฯลฯ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จะดำเนินการ และเก็บสิ่งส่งตรวจ เพื่อส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชร พร้อมจะดำเนินการนัดหมายผู้ป่วยเพื่อมาฟังผลการตรวจอีกครั้ง

โดยโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้บริการตรวจรักษาโรค โดยแพทย์ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 12.00 น. เว้นวันหยุดราชการ