โรงเรียนสาธิต “วิ่ง”สมทบทุนสร้างโรงอาหารนักเรียน Satit Fit Fun Run ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลา 05.30 ณ สนามกีฬาวัดวังยาง โรงเรียนสาธิต ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมการวิ่งเพื่อการกุศล สมทบทุนสร้างโรงอาหารเพื่อน้อง  ในพิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก ท่านเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการวิ่งการกุศล สมทบทุนสร้างโรงอาหารเพื่อน้อง Satit Fit Fun Run ครั้งที่ 1 จัดโดย เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตฯ ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คุณสรวิชญ์ ธันยบูรณ์สถาพร ประธานชมรมเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตกล่าวว่า ในการจัดการวิ่งการกุศลครั้งนี้ เพื่อเป็นระทุนเพื่อนำรายได้สมทบสร้างโรง อาหารให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย และสร้างสุขภาพที่ดีให้กับเด็กนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่วงการกีฬาไทยอีกด้วย

งานนี้มีนักวิ่งที่นิยมการออกกำลังกาย ร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก รวมทั้งครอบครัว คุณมนต์ชัย (เสี่ยหรั่ง) รุ่งชาญชัย ควงภรรยา คุณธัญญา (ซื้อแรม) รุ่งชาญชัย และ(ลีอ๋อง) ธนชัย รุ่งชาญชัย ประธานสภาอุตสาหกรรม เจ้าของสิงห์โตทองไรซ์ ที่ปรึกษาสมาคมสื่อส่วนกลางฯ คุณธัญวลัย (ซ้อแดง)ธันยบูรณ์สถาพร โรงสีธันยบูรณ์สถาพร ,คุณเพ็ญภัทร (เจ้เอ๋) ภู่ภัทรกุล บริษัทพีที ฮอนด้ามอเตอร์เซลส์ จำกัด,คุณวีระ (เสี่ยหนุ่ย) เอื้อจิตญานนท์ ชุมอิเลคทริคมอลล์  ที่ปรึกษาสมาคมสื่อส่วนกลางฯ แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร รวมทั้งผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป และคณะครูอาจารย์โรงเรียสาธิตฯร่วมกิจกรรม สมทบทุนสร้างโรงอาหารเพื่อน้อง วิ่งเข้าเส้นชัยอย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย ท่ามกลางสภาอากาศที่เย็นสบายเนื่องจากมีฝนตกลงมาฝนช่วงกลางคืนช่วยลดอุณภูมิความร้อน ส่งผลให้การวิ่งในครั้งผ่านไปด้วยดี / เอก ปชส. / เครือข่ายข่าว สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร