เกษตร 3 จังหวัดขาดน้ำ รวมตัว..ทวงฝาย คลองหนองขวัญ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563  เครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำคลองหนองขวัญ 3 จังหวัด กำแพงเพชร-นครสวรรค์ – พิจิตร รวมตัวกันที่หน้าสำนักงานชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ถือธงเขียวชูป้าย พร้อมกับอ่านแถลงการณ์โดยตัวแทนเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำคลองหนองขวัญ   เรียกร้องให้ก่อสร้างฝายชั่วคราวหนองขวัญ ในตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ข้อเรียกร้องระบุ เครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำ ประสบปัญหาชาดแคลนน้ำเพื่อกรเกษตร มานาน พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกว่า 500,000 ไร่   เกิดปัญหาหนี้สินและขาดรายได้ เครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำเรียกร้องทำฝายชั่วคราวของของน้องขวัญ มา 7 ปี ชลประทานจังหวัดกำแพงเพชร ได้แจ้งว่า กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหา และได้มีการนำเข้าแผนงบประมาณปี 2561 แต่จนบัดนี้ก็ไม่มีความคืบหน้า เครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำ จึงมีข้อเรียกร้องบรรจุแผนก่อสร้างฝายโครงการคลองหนองขวัญ ไว้ในแผนงบประมาณปี 2564 ให้มีการดำเนินการก่อสร้างฝายชั่วคราว โครงการคลองหนองขวัญให้เสร็จแล้ว เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรภายในปี 2564

ระหว่างที่ดำเนินการจัดแผนงานและการก่อสร้างให้สำนักงานชลประทานจังหวัดกำแพงเพชร แก้ปัญหาเบื้องต้น โดยจัดส่งน้ำเพื่อการเกษตร ผ่านคลองขวัญจนกว่าจะมีการสร้างฝายแล้วเสร็จ ให้มีการตั้งคณะกรรมการติดตามดำเนินงานก่อสร้างฝายชั่วคราวโครงการคลองของขวัญ ซึ่งทางเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำคลองหนองขวัญ จึงหวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่า ปัญหาและข้อเรียกร้องที่แถลงการณ์มานี้จะได้รับตอบสนอง และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

จากนั้นทางเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำคลองหนองขวัญ ได้เคลื่อนขบวนยื่นหนังสือ ผ่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 , ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำหนังสือส่งต่อไปให้ รมต. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายไชยงศ์   จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน เปิดเผยว่า มีแผนก่อสร้างฝายชั่วคราวหนองขวัญในปี 2561 แต่เนื่องจาก อบต.วังแขม และ อบต.แม่ลาด ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่จุดที่จะก่อสร้างฝายชั่วคราวมีหนังสือยืนยันไม่เห็นด้วยที่จะให้ก่อสร้างฝายในจุดที่กรมชลประทานได้ออกแบบไว้ กรมชลประทานจึงไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ ต่อมาเกษตรที่ใช้น้ำจากคลองหนองขวัญ ในพื้นที่กำแพงเพชร นครสวรรค์ และพิจิตร ได้มีการเรียกร้องให้ก่อสร้างฝายชั่วคราวอีกครั้ง ได้มีการหารือโดยขอให้กรมชลประทานย้ายจุดก่อสร้างฝายลงไปด้านท้ายน้ำประมาณ 1 กม. ซึ่งกรมชลประทานได้ทำการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสม และวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร และนครสวรรค์   โดยจะศึกษาเสร็จ 30 กันยายน 2563 ซึ่งได้มีการรับฟังความคิดเห็นแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม อบต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ระยะห่างจากจุดก่อสร้างเดิมประมาณ 1.4 กม. ค่าก่อสร้าง 1,400 ล้านบาท การประชุมในวันนั้นมีข้อสรุปเห็นด้วยกับการก่อสร้างในจุดที่กำหนดใหม่ ทั้งนี้เมื่อศึกษาเสร็จแล้ว จะต้องมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 18 เดือน แต่เกษตรกรผู้ใช้น้ำจากคลองหนองขวัญอยากให้เร่งก่อสร้างฝายชั่วคราวในจุดเดิมก่อน ซึ่งปัจจุบันยังหาข้อยุติใน เรื่องตำแหน่งที่ตั้งไม่ได้