ผลประกวดกล้วยไข่ สุก-ดิบ งานสารทไทยกล้วยไข่ 2563

 

ประกวดกล้วยไข่ดิบ และกล้วยไข่สุก งานสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง ที่บริเวณลานโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมประกวดกล้วยไข่ดิบ และกล้วยไข่สุก โดยมีเกษตรกรชาวสวนกล้วยไข่จากพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดกำแพงเพชร ส่งกล้วยไข่ดิบ และกล้วยไข่สุก เข้าร่วมประกวดภายในงานสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง จำนวนมาก

หลักเกณท์การประกวดกล้วยไข่ดิบ และกล้วยไข่สุก แบ่งการให้คะแนนออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านปริมาณ ตามจำนวนตั้ง แยกออกเป็นกล้วยหกหวี กล้วยห้าหวี กล้วยสี่หวี ด้านคุณภาพผิวพรรณ แยกออกเป็น ลูกในเครือไม่หัก ผิวไม่มีตำหนิ เปลือกไม่แตก ลูกไม่แฝด ขนาดของลูกและหวี การเรียงตัวของลูกและหวี และด้านความสุกแก่พอดี ในวันตัดสินความหวาน

ผลการตัดสินกล้วยไข่ดิบ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสุดใจ ลิมป์แสงใส จากตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางเล็ก ปานบุญ จากตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสุชาวดี ปัญญาปา จากตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร

ผลการตัดสินกล้วยไข่สุก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายสำเนียง สุขไผ่ จากตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายวุฒิ แตงดารา จากตำบลลานดอกไม้ อำเภอโกสัมพีนคร

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายโชคชัย ถมอินทร์ จากตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร