แซยิดอวยพรคล้ายวันเกิด 60 ปี นายก อบจ.ให้สุขแข็งแรง ทำงานเพื่อประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร

 

60 ปี นายก อบจ.เปิดบ้านสวนคุณปู่ ต้อนรับแขก อวยพรวันคล้ายวันเกิด น้องชายอดีตรัฐมนตรีและครอบครัว พร้อม สส.3 เขต และผู้นำท้องถิ่น ร่วมแสดงความยินดี อวยพรสุขภาพแข็งแรงพร้อมทำหน้าที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุข  เป็นตัวแทนประชาชนเมื่อค่ำของวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สวนเกษตร โคกหนองนาโมเดล มีชื่อว่าบ้านสวนคุณปู่ อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นบ้านของนายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร พี่ ชายของ นายวราเทพ รัตนากร อดีตรัฐมนตรี ได้เปิดบ้านต้อนรับแขกเนื่องจาก บุตรได้แสดงความกตัญญู จัดงานเลี้ยงภายในครอบครัว ในโอกาสคล้ายวันเกิดของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ครบ  5 รอบ 60 ปี และในทุกปีก็จะเป็นที่ทราบข่าวของผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ต่างก็เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีและอวยพรในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย บริเวณทางเข้าสวนจึงได้ตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิและจุดบริการล้างมือด้วยเจลเพื่อร่วมรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19นอกจากนี้ยังมีแขกสำคัญก็คือ นายอนันต์ ผลอำนวย ,นายปริญญา ฤกษ์หร่าย ,และนายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ สส.ทั้ง 3 เขต  และว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี  เดินทางมาเป็นเกียรติร่วมงานกับครอบครัวรัตนากร“นายกหมอสุนทร” สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาโท สาขาบริหาร การศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร เคยผ่านประสบการณ์ในการทำงานมามากมาย อาทิ หัวหน้าสถานีอนามัย หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบึงสามัคคี, รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร, ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง มหาดไทย ฯลฯบรรยากาศภายในครอบครัวรัตนากร อบอุ่นอบอวลเต็มไปด้วยมิตรไมตรี จากผู้ที่ให้ความรักเคารพกับครอบครัว นายก อบจ.สุนทร รัตนากร และ อดีตรัฐมนตรีวรเทพ รัตนากร ที่เป่าเค้กย้อนหลังด้วย ได้กล่าวขอบคุณแขกที่มอบความรักความเมตตากับครอบครัว ซึ่งตนและพี่ชายรวมทั้ง สส.เขต และผู้นำท้องถิ่นท้องที่ พร้อมจะทำหน้าที่ทุ่มเทเป็นตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร ไปสู่การบริหารพัฒนาในระดับประเทศให้ประชาชนมีความกินดีอยู่ดีต่อไปสำหรับหน้าที่ของ นายก อบจ.มีนโยบายทำงานครอบ คลุมในทุกๆ ด้านเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต ประจำวันของชาวบ้านการดูแลสุขภาพ การศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมประเพณี การประกอบอาชีพ งานทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจัดหาแหล่งน้ำ การจัดการด้านคมนาคม เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ให้เกิดผลงานและมีคุณภาพ ผ่านนโยบายงบประมาณของ อบจ.และ ประสาน รัฐมนตรีวราเทพ รัตนากร ในระดับสภาผู้แทนราษฎร หน่วยงานของรัฐทั้งในส่วนกลาง ในระดับท้องถิ่น ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากจิตสำนึกรักและเต็มใจในการทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน ของครอบครัว รัตนากร