ขออภัย..ปิดเส้นทางจราจรชั่วคราว 2 วัน เตรียมงานพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

 

เรียนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน เนื่องด้วยภารกิจดำเนินการเตรียมสถานที่ใน พิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อความปลอดภัย ระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฏาคม 2563 ตั้งแต่บริเวณสามแยกศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า จนถึงบริเวณ สามแยกโรงพยาบาลกำแพงเพชร จะดำเนินการปิดเส้นทางการจราจร ปิดการชั่วคราว จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้