“เสี่ยหรั่ง”กราบเรียนเชิญ ร่วมบุญใหญ่ บริษัทในเครือสิงห์โตทองกรุ๊ป

บริษัทในเครือสิงห์โตทองกรุ๊ป  โดย คุณมนต์ชัย รุ่งชาญชัย-คุณธัญญา  รุ่งชาญชัย และครอบครัว ประชาสัมพันธ์ กราบเรียนเชิญท่านที่เคารพนับถือร่วมเป็นเกียรติ พิธีบุญใหญ่ประจำปีของบริษัทในเครือสิงห์โตทอง เลขที่ 91/1 หมู่ที่ 2 ตำบลธำมรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

โดยกำหนดวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563

เวลา 07.30 น. ประกอบพิธีทำขวัญพระแม่โพสพ

เวลา 10.00 น.ประกอบพิธีทำบุญใหญ่บริษัทในเครือสิงห์โตทองพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์จำนวน 59 รูป

เวลา 12.00 น. ร่วมรับประทานอาหาร เป็นอันเสร็จพิธี

พร้อมมอบข้าวสารตราสิงห์โตทอง ขนาด 5 กก. จำนวน 2,200 ถุง ให้กับ 11 อำเภอในจังหวัดกำเพชร จำนวน 500 ถุง ให้กับกาชาดจังหวัด จำนวน 300 ถุง ให้กองอาสารักษาดินแดน, มอบทุนการศึกษา ให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จำนวน 50,000 บาท , มอบเครื่องมือ-อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลกำแพงเพชร , มอบเงินทำบุญสร้างศาลา”นครชากังราว” วัดคูยาง (พระอารามหลวง)ทางบริษัทขออนุญาติงดรับของขวัญ ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญสมทบทุนสร้าง (ศาลานครชากังราว)อาคารปฏิบัติธรรมสงฆ์ วัดคูยาง (พระอารามหลวง) และประชาสัมพันธ์ทุกท่านที่ร่วมงานดำเนินตามแนวทางควบคุมป้องกันไวรัส covid-19

ด้วยความขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ครอบครัวรุ่งชาญชัย