พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ร.10

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ภายในพระอุโบสถวัดคูยาง(พระอารามหลวง) นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าฯ นางนวลจันทร์ แสงอุทัยนายกเหล่ากาชาดฯ นายอำเภอเมืองนายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรโดยมี พระธรรมภาณพิลาสเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภช พระพุทธวชิรปราการ พระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้ คณะสงฆ์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2562 ตามมติมหาเถรสมาคม โดยได้กำหนดจัดพิธีทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน / ขอบคุณภาพข่าว ปชส.สธ.กำแพงเพชร