ผู้ว่าฯนำพสกนิกรกำแพงเพชร จุดเทียนถวายพระพร ถวายความจงรักภักดีวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ผู้ว่าฯกำแพงเพชร นำพสกนิกรจังหวัดกำแพงเพชร ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  วันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายเชาวลิตร แสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานดำเนินพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563  ที่ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยานริมแม่น้ำปิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลโดยมีส่วนราชการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร(ท)  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนชาวเมืองกำแพงเพชร ชาวชุมชน 27 ชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เทศบาลเมืองหนองปลิง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเปิดกรวยกระทงดอกไม้ราชการก่อนที่จะถวายความเคารพและประจำแท่นกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณจบแล้วผู้ร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีในวันสำคัญในวันนี้ทั้งนี้ประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร ต่างสวมชุดสุภาพเสื้อเหลืองและยึด Social distancing ด้วยการ ผ่านจุดคัดกรองและสวมหน้ากาก เพื่อร่วมกันรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วย