ผู้ว่าฯเปิดกิจกรรมจิตอาสา ปล่อยพันธ์ปลาน้ำริมแม่น้ำปิง

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ที่บริเวณลานหน้าวัดพระบรมธาตุนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี …เราสร้างไปด้วยกัน” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมากกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยกำหนดรูปแบบกิจกรรมเพื่อการให้บริการประชาชน อาทิ การให้ความรู้ด้านวิชาการเกษตร การฝึกอาชีพด้านการเกษตร การแปรรูปอาหาร การแจกพันธุ์พืชผัก การให้บริการด้านการสาธารณสุข การบริการตัดผม ของสมาชิกจิตอาสาที่เข้ามาร่วมให้บริการในครั้งนี้ ก่อนที่จะนำส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำที่บริเวณริมแม่น้ำปิง ด้านหน้าวัดพระบรมธาตุนครชุม / ภาพข่าว ปชส.กพ.