ผู้ว่าฯนำ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล-ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชที่ดีพลังของแผ่นดิน

ผู้ว่าฯกำแพงเพชร นำข้าราชการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและลงนามถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายเชาวลิตร แสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานดำเนินพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563  นำรองผู้ว่าฯและข้าราชการ ศาล อัยการ ตำรวจ ทหาร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ต่อด้วยพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชรช่วงเวลา 08.30 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้เดินทางถึงบริเวณพิธี ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ และถวายความเคารพ ก่อนเป็นประธานกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ จบแล้วผู้ร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา เป็นอันเสร็จพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณจากนั้นต่อด้วยพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 นายเชาวลิตร แสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ต่อจากนั้นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลตามลำดับประกอบไปด้วย

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร(ท)

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร

ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร

อัยการจังหวัดกำแพงเพชร

อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร

อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร

นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร

นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลิง

รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร