รองแม่ทัพภาค 3 ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยหน่วยคัดเลือกทหาร

พลตรีอภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยตรวจเลือกทหารกองเกิน ที่ศาลาเอนกประสงค์วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรซึ่งทำการคัดเลือกเป็นวันที่ 2 โดยเป็นการคัดเลือกพื้นที่ตำบล ในเมือง ตำบลไตรตรึงษ์ ตำบลทรงธรรม และตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล มีบรรดาชายไทย อายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ ที่ได้รับหมายเรียก เดินทางเข้ารับการคัดเลือกอย่างคึกคักการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 กองทัพภาคที่ 3 โดยพันโททรงสิทธิ์ รอดสิการ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ประธานการตรวจเลือกทหารกองเกิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นคณะกรรมการตรวจเลือก ได้จัดการตรวจเลือกรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโควิด-19ได้แก่ การจัดการสถานที่ตามมาตรฐานสาธารณสุข การแบ่งโซนพื้นที่ ดำเนินการตรวจเลือกให้กระชับ รวดเร็วมีการคัดกรองโรค และ จำกัดจำนวนผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกในแต่ละวัน การเข้มงวดในมาตรการรักษาระยะห่าง การใช้อุปกรณ์ป้องกัน ทั้งเจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ การสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาดำเนินการตรวจเลือก โดยกำหนดให้ผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกทุกคน จะต้องผ่านการตรวจคัดกรองโควิด-19 โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหน่วยแพทย์ทหาร

หากพบว่ามีความเสี่ยงจะแยกการตรวจเลือกเป็นการเฉพาะ ส่วนผู้ที่ผ่านการคัดกรองปกติจะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจเลือกต่อไปคือ การเรียกชื่อและตรวจสอบเอกสาร, พบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย, การแยกประเภทบุคคล, การวัดขนาดร่างกาย, การจับสลากใบดำ-ใบแดงทั้งนี้พลตรีอภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ได้ตรวจเยี่ยมยังจุดต่างๆในการตรวจเลือกโดยเน้นย้ำให้ทุกขั้นตอนในการตรวจเลือกเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19 และวิถีปฏิบัติใหม่ อย่างรัดกุมและป้องกันการแออัดของกลุ่มคน ทั้งผู้รับการตรวจเลือก เจ้าหน้าที่ทหาร แยก ส่วนสังเกตการณ์ของฝ่ายปกครองท้องที่ รวมทั้งกันบรรดาญาติที่มาให้กำลังใจไว้ด้านนอกบริเวณตรวจเลือกทหารกองเกิน อย่างชัดเจน /เครือข่ายข่าว สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร