บรรยากาศคึกคัก จิตอาสาร่วมพัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 

ช่วงเวลา 08:30 น ของวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เทศบาลเมืองกำแพงเพชรนำโดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร และ นางโชติกา ฐิตะชนภัค รองนายกฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในส่วนของหน่วยงานราชการนำโดย นายปกฤษณ์ คำเหลืองปลัดเทศบาลฯ และ นางศศิธร ศิริพงศ์ รองปลัดฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้าส่วนการงานภายในหน่วยงานราชการสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร รวมทั้งจิตอาสาชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563โดยได้รับการสนับสนุน รถบรรทุกน้ำและเจ้าหน้าที่พนักงานหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยเครื่องมือทำความสะอาด เครื่องตัดหญ้า ร่วมกันพัฒนาสวนเฉลิมพระเกียรติดังกล่าว ทั้งนี้จังหวัดกำแพงเพชรได้คัดเลือกสวนสิริกิตโซน C ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขณะนี้เทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้ดำเนินการพัฒนาเรียบร้อยแล้วและได้กำหนดพิธีเปิดป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 น.ที่บริเวณหน้าป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรถนนริมเขื่อนแม่น้ำปิงบริเวณฝั่งตรงข้ามกับเกาะกลางน้ำปิงกิจกรรมเทศบาลฯและจิตอาสาร่วมกันพัฒนาสวนสาธารณะ เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ที่   กำหนดพิธีเปิดป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่จะถึงนี้ สำหรับสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ หลังจากปรับปรุงเสร็จแล้ว ก็ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ภายใต้ความร่มรื่นของต้นไม้ และทางเดินชมสวนที่สวยงาม ภายในสนาม ยังมีเครื่องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และลานกีฬาเปตอง กับ ตะกร้อลอดห่วง และยังมีช้างน้อยเป็นจุดเช็คอินได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก นอกจากนี้แล้วยังมีห้องน้ำที่ได้รับการถ่ายโอนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร ที่ก่อสร้างขึ้นในช่วงตลาดถนนคนเดิน และต่อมาได้ถ่ายโอนให้กับเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้ใช้ประโยชน์ภายในสวนสาธารณะแห่งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกขณะมรใช้บริการที่สวนแห่งนี้