จังหวัดฯและเทศบาลฯเชิญชวนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเปิดป้ายโครงการสวนเฉลิมพระเกียรติริมปิง

จังหวัดฯและเทศบาลฯเชิญชวนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเปิดป้ายโครงการสวนเฉลิมพระเกียรติริมปิง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเปิดป้ายโครงการสวนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจังหวัดกำแพงเพชรได้ครับเลือกสวนสิริกิตโซน c ตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขณะนี้เทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้ดำเนินการพัฒนาเรียบร้อยแล้ว และได้กำหนดพิธีเปิดป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00 น.ที่บริเวณหน้าป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรถนนริมเขื่อนแม่น้ำปิงบริเวณฝั่งตรงข้ามกับเกาะกลางน้ำปิง ทั้งนี้ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เทศบาลเมืองกำแพงเพชรขอเชิญร่วมกิจกรรม Bigcleaning Day บริเวณสวนดังกล่าวเพื่อที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดเพื่อพร้อมในวันและพิธีเปิดป้ายอย่างเป็นทางการ