ปิดกิจกรรม รองปูช่างปล้อง แจกข้าวกล่องช่วยชุมชนชุมชน วันสุดท้ายครบ 1 เดือน

กิจกรรมครอบครัวช่างปล้อง แจกอาหารประชาชน ครบ 1 เดือน ยุติแล้ว หลังมาตรการในระยะที่ 3 ผ่อนคลาย  ให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น

หลังจากที่รัฐบาลได้มีมาตรการในระยะที่ 3 ผ่อนคลายให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 เมื่อวานนี้ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ครอบครัวช่างปล้อง ลานเพลิน มอบอาหารมื้อเย็นให้ชาวบ้านครบ 1 เดือนและได้ยุติไปแล้ว ชาวบ้านกล่าวขอบคุณที่แบ่งเบาภาระ ให้กับครอบครัว  และ ขอบคุณ อสม. ที่เป็นจิตอาสามาทำอาหารทุกวัน เสียงประกาศประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนของผู้ที่มารับอาหารทุกคน ให้เว้นระยะห่างสวมหน้ากากและทำความสะอาดมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ก่อนที่จะเข้ารับมอบอาหารฟรี …จากครอบครัวช่างปล้องรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายแล้ว เป็นภาพบรรยากาศของการมอบข้าวกล่อง ให้กับพี่น้องประชาชนชาวชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ที่บริเวณ ทางเข้าลานเพลิน ถนนราษฎร์รวมใจ ชุมชนประชาหรรษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร บริเวณดังกล่าวเป็นศูนย์จำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม ร้านกาแฟ  และห้องชุดสำหรับเช่าพัก ธุรกิจในเครือช่างปล้องที่ดำเนินการโดย ครอบครัวช่างปล้อง นายนพพร ปานชัย เจ้าของธุรกิจลานเพลิน รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  ที่ได้ร่วมแบ่งเบาลดภาระให้กับชาวชุมชน ที่ได้รับผลกระทบแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในด้านอาหารภายในครอบครัวซึ่งทางครอบครัวช่างปล้องบริจาคทรัพย์ จัดซื้อวัตถุดิบโดยมีจิตอาสา อสม.เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรและเขตตำบลคณฑี มาช่วยเป็นแม่ครัวปรุงอาหาร โดยเริ่มมอบอาหารให้กับชาวชุมชนตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563   ครบ 1 เดือน รวมแล้วได้มอบข้าวกล่องให้กับชาวบ้าน จำนวน 9.000 กล่อง  เพื่อลดปัญหาความความเดือดร้อนในด้านการอุปโภคบริโภค จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และข้อราชการสั่งห้ามของจังหวัดทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในด้านการประกอบอาชีพและขาดรายได้ เป็นผู้ได้รับผลกระทบ เนื่องจากว่าข้อกำหนดต่างๆทำให้ร้านอาหารที่จำหน่ายอยู่ตามแหล่งชุมชน ต้องปิดร้านเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส นอกจากนี้การซื้อหาอาหารก็เป็นที่ยากลำบากในช่วงที่ผ่านมา การแจกอาหารเป็นวันสุดท้ายชาวบ้านที่ทราบต่างก็ซาบซึ้งใจและกล่าวขอบคุณกับครอบครัวช่องที่ได้ช่วยลดภาระให้กับครอบครัวมาตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา ขณะที่อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนหรือว่า (อสม.)ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และเขตตำบลคณฑี ที่ได้มาช่วยกันปรุงอาหารตลอดระยะเวลา 1 เดือน เป็นกิจกรรมที่ดีที่ทำประโยชน์ให้กับชุมชนประชาชน ซึ่งการเป็น (อสม.)ก็ทำหน้าที่ในการดูแลสุขภาพอยู่แล้ว กิจกรรมช่วยปรุงอาหารจึงเป็นกิจกรรมที่พวกเราต่างก็รู้สึกดีที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันแบ่งปันและแบ่งเบาภาระให้กับผู้รับความเดือดร้อนในสังคมบ้านเราท้ายสุด นายนพพร ปานชัย ขอบคุณผู้ร่วมกิจกรรม และผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาฯและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ใช้เวลาว่างมาร่วมแบ่งเบาปัญหาให้กับสังคมร่วมกันในครั้งนี้