ผู้ว่าฯ วปอ.รุ่น 58 มูลนิธิณัฐภูมิ บุกโรงรับจำ นำควักเงินไถ่เครื่องมือไฟฟ้าคืนชาวบ้าน สู้วิฏฤติ โควิด 19

 

นักศึกษา วปอ.รุ่น 58 (หมู่นกเค๊าแมว) รุ่นเดียวกับผู้ว่ากำแพงเพชร และ มูลนิธิณัฐภูมิ ใจดีควักเงินไถ่ถอนเครื่องมือไฟฟ้าออกจากโรงจำนำคืนเจ้าของไปมีอาชีพสู้วิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019ช่างไม้ซ่อมบ้านได้เฮ..!! สถานการณ์โควิดมาช่วย ผู้ว่าฯ และ นักศึกษา วปอ.รุ่น 58 (หมู่นกเค๊าแมว) และ มูลนิธิณัฐภูมิ โรงรับจำนำอีซี่มันนี่ ร่วมกันจ่ายเงินไถ่ถอนเครื่องมือไฟฟ้า คืนให้ประชาชน ได้กลับไปมีอาชีพรับจ้าง เป็นการแบ่งเบา ภาระในห้วงการระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:00 น.ที่บริเวณหน้าสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ถนนเจริญสุขซอย 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรนาย เชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าฯ นายองอาจ สังคหัตถากร ปลัดจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการได้เดินทางมาในพิธีมอบทรัพย์จำนำที่ประเภทเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการประกอบอาชีพคืนแก่ประชาชนโดยมี นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร และ นายสุพัฒน์เพชร ปรีชาวงศ์ ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ดำเนินการไถ่ถอนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไฟฟ้า ที่ใช้สำหรับใช้ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ คืนให้กับเจ้าของ และในวันนี้มีผู้มารับมอบคืนจำนวน 46 รายรวมเป็นเงิน 89,317.25 บาท ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเปิดเผยว่า จังหวัดกำแพงเพชร มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนทุกคน และตระหนักถึงความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชน จากการระบาดโรคโควิด 19 ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบ บางส่วนมีความเดือดร้อนในการดำรงชีพต้องนำทรัพย์สิน ประเภทเครื่องมือ เครื่องใช้ ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ ไปจำนำไว้กับสถานธนานุบาล เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในการดำรงชีพ  จึงได้ดำเนินการไถ่ถอนทรัพย์จำนำคืนให้กับทุกคน เพื่อให้สามารถนำเครื่องมือ เครื่องใช้ กลับไปประกอบอาชีพ หาเลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้  โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58 (วปอ.58) (หมู่นกเค๊าแมว) ในรุ่นเดียวกับตัวของผู้ว่าฯเอง และมูลนิธิณัฐภูมิ แล้วยังมี โรงรับจำนำอีซี่มันนี่ ได้ร่วมมอบเงินเพื่อไถ่ถอนทรัพย์จำนำคืนในวันนี้ ซึ่งสถานธนานุบาลได้ทำการสำรวจเจ้าของที่นำเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้ามาจำนำไว้และได้ดำเนินการประสานไปตามหลักฐานตั๋วรับจำนำจำนวน 80 ใบ มีเจ้าของตัวอยู่ 60 ราย หลังจากแจ้งไปแล้วมีผู้มาดำเนินแจ้งความประสงค์ต้องการขอรับคืนจำนวน 46 ราย สำหรับเจ้าของทรัพย์สินที่นำมาจำนำและได้รับคือในวันนี้ต่างก็เปิดเผยด้วยความยินดีและรู้สึกตื้นตันใจที่ทางจังหวัดกำแพงเพชรและผู้ที่ได้ร่วมกันนำเงินมาถ่ายถอนทรัพย์สินของพวกตนเพื่อให้ได้นำกลับไปใช้ในการรับจ้างหาเงินเลี้ยงชีพตามความสามารถทางด้านช่างไม้ช่างซ่อมช่างก่อสร้างที่มีความจำเป็นต่อการใช้เครื่องมือไฟฟ้าเหล่านี้ ซึ่งบางท่านก็ใช้เวลาว่างเป็นอาชีพเสริมในการรับจ้างสร้างซ่อมบ้าน สำหรับเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าในวันนี้มีความจำเป็นและเป็นหัวใจหลักของช่างที่จะต้องใช้ทั้งสว่านเครื่องเจียรเครื่องตัดเครื่องเจาะแม้แต่ปั๊มลมเลื่อยวงเดือนต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องมือหากินของพี่น้องตามอำเภอตำบลชนบท ที่ต่างดีใจที่ได้มีอุปกรณ์ในการกลับไปทำมาหากินหารายได้ให้กับครอบครัวกันได้แล้ว /เครือข่ายข่าว สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร