“เสี่ยหรั่ง”ซ้อแรม” มอบข้าวสาร เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด โรงเรียน-วัด

บริษัทโรงสีสิงห์โตทองไร้ซ์ จำกัด มอบข้าวสาร ให้  โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากแบบไม่สัมผัสอินฟราเรด และ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 118 (วัดช้าง) ใช้ในกิจกรรม “ตู้ปันสุข” แบ่งปันให้กับผู้เดือดร้อนในสถานการณ์วิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019เราได้เห็นน้ำใจคนไทย และเราได้เห็นความทุกข์ยาก ของผู้ที่เดือดร้อนผู้มีรายได้น้อย ที่ได้ออกมาต่อแถวเข้าคิวรับแบ่งปันจาก “ตู้ปันสุข” หรือ ตู้กับข้าว”  ในห้วงวิกฤตของโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ที่กระทบกับปัญหาในหลายด้าน ของการดำรงชีวิตประจำวัน ที่เป็นไปอย่างยากลำบากอยากแค้น“ตู้ปันสุข” ได้เกิดขึ้นในช่วงวิกฤติของสังคมไทย เป็นการแสดงน้ำใจต่อเพื่อนร่วมชาติด้วยกัน  โครงการ ดี ๆ  กิจกรรมดี ๆ ด้วยการเอาอาหารมาแบ่งปันใส่ตู้ เพื่อแบ่งปันให้กับบุคคลที่ยากไร้และขาดแคลน ในช่วงของการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019  ในจังหวัดกำแพงเพชรมี ตู้ปันสุข เกิดขึ้นจากภาคเอกชน ร้านค้า และภาครัฐ หน่วยงานกาชาด มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร หรือแม้แต่ อบต .ในหลายๆแห่งรอบตัวเมืองกำแพงเพชร ไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป พืชผักผลไม้ น้ำมันน้ำปลา นมน้ำดื่ม อาหารที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ถูกนำมาเรียงใส่ตู้ มาจากผู้ใจบุญ และหน่วยงาน สู่พี่น้องประชาชน ตามหมู่บ้านตามชุมชน พร้อมทั้งการจัดระเบียบ การเว้นระยะห่างทาง การสวมหน้ากาก การทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  ถูกนำมาบังคับใช้จากระบบระเบียบจนคนไทยนั้นรู้จักการต่อแถวเข้าคิว สังเกตได้ตามหน้าตู้ปันสุข เกือบทุกจุดทุกแห่ง ก็มีเจ้าหน้าที่ไปยืนคอยให้บริการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 บริษัทโรงสีสิงห์โตทองไรซ์ จำกัด  เป็นภาคเอกชนอีกบริษัทหนึ่งที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเป็นผู้ให้ และเห็นใจผู้รับในห้วงวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ต่างก็ช่วยกันปกป้องไม่ใช่จังหวัดกำแพงเพชร ตกเป็นพื้นที่สีแดงของการระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ทางบริษัทโดยประธานบริหาร นายมนต์ชัยรุ่ง ชาญชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมครอบครัว จึงได้นำข้าวสารบรรจุถุงขนาด 5 กิโลกรัม และขนาด 1 กิโลกรัม ภายใต้แบรนด์ข้าวบรรจุถุง ตราสิงห์โตทอง “หอมนุ่มคุ้มราคา” ให้กับหน่วยงานกาชาดไปแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ที่อยู่ในระหว่างกักกัน 14 วัน และเป็นผู้ที่ได้รับการสำรวจว่ายากไร้ขาดรายได้ไม่มีงานทำ เป็นผู้ต้องการได้รับการช่วยเหลือ และตู้ปันสุข ที่หน้าหน่วยงานกาชาดล่าสุดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ได้นำข้าวสารบรรจุถุง เครื่องวัดอุณหภูมิหน้าผากแบบไม่สัมผัสอินฟราเรดไปมอบให้กับ ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โดยมี นางสาวลมัย มีขันหมาก หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป เป็นตัวแทนโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร และคณะครูพร้อมด้วย นายสาธิต ตันติสันติสม ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมรับมอบข้าวสารบรรจุถุง ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัมจำนวน 150 ถุง พร้อม หน้ากากผ้าอนามัย ตราสิงห์โตทอง จำนวน 150 ชิ้น มอบให้กับทางโรงเรียน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ที่ได้จัดทำ “ตู้ปันสุข”โดย ดร.เนาวรัตน์ นาคพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดทำโครงการอนุบาลกำแพงเพชรปันสุข ปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด (COVID-19) โดยความร่วมมือร่วมใจของคณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง ร่วมกันนำสิ่งของมาบริจาค เพื่อแบ่งปันความสุขช่วยเหลือเกื้อกูลกันยามเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการร่วมบริจาคกับตู้อนุบาลกำแพงเพชรปันสุข ปันน้ำใจต้านภัยโควิด เพื่อ.แบ่งปันแบบพอเพียงพอกิน..หยิบไปแต่พอดี..หากท่านใดมีใส่ไว้แบ่งปัน.. โดยจะเปิดตู้ปันสุขที่หน้าโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรช่วงเวลา 09.30 น.จากนั้นได้เดินทางไปที่ “ตู้ปันสุข” ภายในวัดช้าง วัดนาควัชรโสภณ โดยทาง สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 118 วัดนาควัชรโสภณ( วัดช้าง) ที่ได้จับทำตู้ ปันสุขขึ้น โดย คุณธัญญา รุ่งชาญชัย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ผู้บริหารบริษัท โรงสีสิงห์โตทองไรซ์ จำกัด ในเครือสิงโตทองกรุ๊ป  ควงบุตรชาย นายธงชัย รุ่งชาญชัย(ลีโอ) นายธนชัย รุ่งชาญชัย(ลีอ๋อง)  แบ่งปันข้าวสารจำนวน 100 ถุงให้กับทางสถาบันพลังจิตตานุภาพได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมในกิจกรรม “ตู้ปันสุข”ภายในวัดนาควัชรโสภณ  (วัดช้าง) ที่เปิดตู้ให้ประชาชนได้ หยิบสิ่งของบริโภคไปบรรเทาความเดือดร้อน ในด้านอาหารให้กับครอบครัว ซึ่งรอบบริเวณของวัดช้างเป็นชุมชนที่มีคนยาก คนทำมาหากิน ค้นหาเช้ากินค่ำ ได้รับการแบ่งปันจากตู้แห่งนี้ซึ่งทาง บริษัทโรงสีสิงโตทองไรซ์ จำกัด ก็ได้ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ ร่วมกันกับบุคลากรของสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา 118 ที่มีคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร หลายท่าน เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อวิริยังค์ เช่นคุณแม่ชมดี สุทธะมุสิก คุณรัชนี อัศวสุธีรกุล เป็นต้น ทางบริษัทฯขอร่วมอนุโมทนาบุญเราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกัน /เครือข่ายข่าว สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร