กกต.ร่วมด้วยช่วยกัน..แบ่งปันอาหารสู้ตู้ปันสุข (โควิด19)

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชรนำโดย นายธนบูรณ์  สินมานะ ผอ.สนง.กกต.จว.กำแพงเพชร  นางสาวอรัญญา  ณ ลำพูน รอง ผอ.สนง.กกต.จว.กำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน พนักงาน และลูกจ้าง สนง.กกต.จว.กำแพงแพชร นำสิ่งของร่วมกิจกรรม “ตู้แบ่งปัน” ณ บริเวณชมรมผู้สูงอายุกำแพงเพชร ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19)หลังจากเปิดตู้ได้ไม่นาน ก็มีประชาชนทั้งผู้สูงอายุเด็กและเยาวชน ต่างก็มารอที่จะรับการแบ่งปันน้ำใจจาก  กกต. กำแพงเพชร ที่ได้นำสิ่งของบริโภคมาใส่ไว้ในตู้ เพื่อให้ประชาชนนั้นได้มาหยิบไป ใช้ในการบริโภคในชีวิตประจำวัน ซึ่งก็มีข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำมันพืช น้ำปลา ปลากระป๋อง และขนมน้ำดื่ม ให้ชาวชุมชนนั้นได้นำกลับไปใช้บริโภคในครัวเรือน ในช่วงของวิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019ถึงอย่างไรก็ตามทาง กกต. ก็ยังไม่ลืมที่จะปฏิบัติตามาตรการของกระทรวงสาธารณสุข SOCIAL DISTANCING ต้านภัย COVID-19 วิธีเว้นระยะห่างทางสังคม การเว้นระยะห่างเป็นหนึ่งในมาตรการ ทางกายภาพเพื่อลดการแพร่ระบาด ของเชื้อที่ติดต่อทางละอองฝอย หรือการสัมผัสโดยเฉพาะไวรัสโคโรน่า 2019 / เครือข่ายข่าว สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร