ถนนชุมชนปิ่นดำริห์ โล่งแล้ว…เทศบาลตัดต้นไม้ เพิ่มทัศนวิสัยความปลอดภัยทางจราจร 

ในช่วงฤดูนี้นะครับต้นไม้จะงอกงามมีการเจริญเติบโต ทั้งสองริมฝั่งถนนโดยเฉพาะในชุมชนที่ยังอุดมสมบูรณ์มีพื้นที่หน้าดินสำหรับต้นไม้ โดยเฉพาะที่บริเวณริมรั้ววิทยาลัยเทคนิค และที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ซึ่งเป็นถนนชุมชนปิ่นดำริห์ อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ และที่ดินทางก็มีหญ้าหลากหลายชนิดขึ้นเต็ม ดูแล้วเขียวชะอุ่มชุ่มชื่น…แต่ส่วนหนึ่ง…ต้นไม้เหล่านี้เมื่อต้นเติบใหญ่ขึ้นก็จะส่งผลต่อความปลอดภัยทางการจราจร เนื่องจากต้นไม้ยื่นออกมาปกคลุมถนนสำหรับสัญจรเป็นทางยาว นายพิพัฒน์ จงมีความสุข สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เขต 2 และ นายบุญลือ สุทธาวาส สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเขต 3 ได้รับแจ้งเกี่ยวกับปัญหาต้นไม้ปกคลุมพื้นผิวจราจรเกรงจะไม่ปลอดภัย รายงานนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมสั่งการกองการช่างได้นำเครื่องจักรลงพื้นที่พร้อมกับปรับภูมิทัศน์สองฟากถนน ด้วยการตัดต้นไม้และเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยของการขับรถให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทางเทศบาลเมืองกำแพงเพชรต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่มีส่วนร่วมในการแจ้งปัญหาเพื่อนำไปสู่การแก้ไขในปัญหาต่างๆให้พี่น้องได้รับความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร