พายุฝนลมแรง“นายกชัยวัฒน์” เกรง ปชช.เสี่ยงภัย ตัดแต่งต้นไม้สวนริมปิง

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินงานสั่งการ งานกองการช่างเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยเครื่องจักรได้ปฏิบัติงานที่บริเวณถนน ทางร่วมเทศา 1 เส้นทางตัดมุ่งหน้าไปทางถนนสิริจิตร ริมแม่น้ำปิง ข้างสนามเทนนิส และสวนสิริจิตโซนเอดำเนินการตัดต้นไม้ กิ่งไม้ ที่ยื่นล้ำออกมานอกแนวถนน และมีความสูง เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตตและทรัพย์สินของ พี่น้องประชาชนที่มาออกกำลังกายและยวดยานพาหนะที่สัญจรผ่านไปมาอย่างคับคั่งในแต่ละวันซึ่งต้นไม้ดังกล่าวเติบโตสูงใหญ่ ขยายแผ่กิ่งก้านสาขา ที่ผ่านมาได้เกิดลมพายุพัด ทั้งล้มและกิ่งก้านหักร่วงหล่นลงมา และในฤดูร้อนถึงฤดูฝน ทางเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้สำรวจต้นไม้กิ่งไม้ ที่อยู่ภายในบริเวณสวนสาธารณะ อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ที่เสี่ยงอันตาย ผุพัง และมีความเสี่ยงที่เกิดอันตรายก็จะดำเนินการตัดแต่งปรับภูมิทัศน์ ให้สวยงาม และมีความปลอดภัยทันที