“แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”กอ.รมน.ตรวจเยี่ยมกู้ภัยสว่างและ หมู่บ้าน อพป.  

 

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร (ท)ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ รวมทั้งอาสากู้ภัยมูลนิธิสว่างกำแพงเพชรธรรมสถาน ร่วมกันต่อสู้กับการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด-19 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ที่มูลนิธิสว่างกำแพงเพชรธรรมสถาน พ.อ.อาสาฬหะ พูลสุวรรณ   รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร(ท) ร่วมด้วย พ.อ.พงศธร นิพภยะ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร พ.อ.อ.สมศักดิ์ กันสาคร เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.ร.ท. สันติรุ่งเรือง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมมูลนิธิสว่างกำแพงเพชรธรรมสถานพร้อมวัสดุเจลล้างมือและสิ่งของบริโภค จำนวนหนึ่งให้กับมูลนิธิฯ ตามโครงการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้จัดทำโครงการกำกับติดตามและประเมินผล “แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งมีกิจกรรมตรวจเยี่ยม และมอบวัสดุเจลล้างมือ รวมถึงเครื่องบริโภคให้กับ หมู่บ้าน อพป.และมูลนิธิสว่างกำแพงเพชรธรรมสถาน ซึ่งปฏิบัติงานด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง ปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด-19โดยมี นายทศพล จงจิตสุขวิทยา ประธานมูลนิธิกำแพงเพชรสว่างธรรมสถาน รองมูประธานลนิธิฯ และคณะกรรมการให้การต้อนรับพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยสว่างกำแพงเพชรธรรมสถาน ร่วมรับมอบและยินดีให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด-19 อย่างเต็มที่

นอกจากพบปะกับประธานและคณะกรรมการของมูลนิธิแล้ว ยังได้บรรยายเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร รวมทั้งกองทัพภาค 3 ที่ได้ดำเนินการมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และภารกิจหน้าที่ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิได้รับทราบภารกิจ และร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขพร้อมทั้งได้ ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้พี่น องประชาชนได้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยการสวมหน้ากาก ทำระยะห่าง และทำความสะอาดมือด้วยเจลกอฮอล์ ที่จะช่วยป้องกันไวรัสไม่ให้ทำร้ายเราได้ อย่างไรก็ตามหลังจากที่มอบให้กับมูลนิธิเสร็จแล้ว ก็เดินทางไปต่อที่นาบ่อคำ อำเภอเมือง อ.โกสัมพีนคร อ. ไทรงาม อ.ลานกระบือ อ.พรานกระต่าย อ.คลองลาน อ.ปางศิลาทอง อ.คลองขลุง อ.ขาณุวรลักษบุ อ. รีบึงสามัคคีและทรายทองวัฒนา / พิพัฒน์ จงมีความสุข kppnews รายงาน