มาแล้ว….สายไฟฟ้ามุดดิน โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  

มาแล้วโครงการสายไฟฟฟ้ามุดดิน ถนนสายหน้าวัดคูยางพระอารามหลวงถึงตลาดศูนย์  อยู่ในขั้นตอนการสอบถามประชาชน ถ้าเห็นชอบเดินหน้าโครงการทันทีผู้สื่อข่าวได้ไปตรวจสอบที่ถนนวิจิตร 2 เริ่มต้นตั้งแต่สามแยกสัญญาณไฟจราจร หน้าวัดคูยางพระอารามหลวง ระยะทางยาว 600 เมตร เลยสี่แยกกิตติไปทางตลาดศูนย์การค้า ถึงทางแยกวิจิตร 2 ซอย 2 ถนนเส้นนี้จะปรับปรุง นำสายไฟฟ้าสายเคเบิลทั้งหมดลงใต้ดิน ทั้งสองฟากถนน ตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 จังหวัดกำแพงเพชรได้คัดเลือกถนนวิจิตร 2 เข้าร่วมโครงการและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร มีแผนจัดทำโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน บริเวณถนนวิจิตร 2 ตั้งแต่สามแยกวัดคูยางเลยสี่แยกร้านกิตติโภชนา ระยะทาง 600 เมตร  ปรับให้ภูมิทัศน์ของเมืองให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย และเกิดความปลอดภัยต่อประชาชนที่สัญจรไปมา โดยการนำสายไฟฟ้าสายสื่อสาร สายต่าง ๆ ที่พาดผ่านเสาไฟฟ้าจนดูยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบลงไปไว้ใต้ดิน หรือที่เรียกว่าระบบเคเบิ้ลใต้ดินนั่นเองเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม2563 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมชี้แจงถึงโครงการปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ที่ห้องประชุมชากังราว 1 ชั้น 4 ของอาคารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยมี นายองอาจ สังคหัตถากร ปลัดจังหวัดณ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นายวันชัย เพชรมา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร นายจิรศักดิ์ เชื้อเมืองพาน รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชรด้านเทคนิค และ นายกิตติพงษ์ กล่อมจิตต์ วิศวกรระดับ 6 แผนวางแผนระบบไฟฟ้า และคณะกรรมการชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนวัดยาง /ชุมชนเพชรชูทรัพย์ /ชุมชนป่าปรางค์ /ชุมชนวิจิตรและชุมชนเพชรกะรัต  เพื่อเข้าร่วมรับฟังความเป็นมาของโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เป็นเคเบิ้ลใต้ดิน ที่ถนนเส้นดังกล่าว

ทั้งนี้เพื่อให้แกนนำชุมชนได้เข้าใจ เพื่อจะลงไปสร้างความเข้าใจกับประชาชน ที่อยู่ในเขตพื้นที่ดำเนินการ 5 ชุมชน และหลังจากที่ทางการไฟฟ้าได้นำเสนอรายละเอียดของโครงการดังกล่าว ให้ได้รับทราบและเป็นที่เข้าใจพร้อมได้เปิดโอกาสให้ซักถามถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของโครงการเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการชุมชนจะลงไปพี่ชุมชนของตนเองพร้อมด้วย แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้เป็นเคเบิ้ลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติตามโครงการนี้ว่า พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต้องการที่จะให้สายไฟทั้งหมด ลงดินหรือจะยังคงต้องการให้มีเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าพาดยุ่งเหยิง ไม่เป็นระเบียบอย่างที่เห็น  และยังกระทบต่อทัศนียภาพของเมืองและอาจจะเกิดอันตรายได้ ทั้งนี้แบบสอบถามโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดินฯ นั้นเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 จะนำไปประกอบในการดำเนินการดำเนินโครงการ เพื่อที่จะได้รับทราบว่าจะดำเนินการต่อไปหรือไม่อย่างไร ก็คงจะเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนทั้ง 5 ชุมชนรวมทั้งชุมชนอื่นๆด้วย  ในการดำเนินการในการสอบถามความคิดเห็นของประชาชน  ต่อโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ว่าสมควรดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เป็นเคเบิ้ลใต้ดินหรือไม่ / ทีมข่าว  kppnews รายงาน