(กกร.)กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 มอบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ฆ่าเชื้อโรคในธนาคาร

 

ประธาน(กกร.) ​มอบ  น้ำยาฆ่าเชื้อ ให้ธนาคาร 4 จังหวัด ดูแลประชาชนช่วยป้องกันลดแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ประธาน(กกร.)​ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  ได้มอบ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โซลเวย์ น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับ ชมรมธนาคารในจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาด ของไวรัสโคโรน่า 2019 ในธนาคารทุกแห่ง ทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ประธานคณะกรรมการ (กกร.) ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ได้นำ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โซลเวย์ เพื่อใช้ทำความสะอาดในการป้องกันเชื้อโควิด-19  มอบให้กับ ชมรมธนาคารในจังหวัดกำแพงเพชร โดยเปิดเผยว่า คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน(กกร.)​กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  ใน 4 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเขต 4 จังหวัดของเรา โดย นายศราวุธ สงวนเผ่า ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี ,เลขาคณะกรรมการ(กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ได้จัดหาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โซลเวย์ โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ซึ่งเป็นน้ำยานำมาฆ่าเชื้อได้ จึงได้ดำเนินการดังกล่าวนี้มอบให้กับทางธนาคารในทุกๆจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งได้เล็งเห็นว่าธนาคารเป็นจุด ที่ประชาชนเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ดังกล่าวนี้ ก็สามารถใช้ประโยชน์ในการฆ่าเชื้อได้ สามารถควบคุมไม่ให้เชื้อลุกลาม หรือแพร่ระบาดได้มากขึ้น

สำหรับจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)​ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ได้ประสานกับ นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร ประสานกับทางชมรมธนาคารในจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อมารับผลิตภัณฑ์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โซลเวย์ ไปดำเนินการในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในธนาคารในจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อร่วมกันป้องกันและก้าวผ่านวิกฤตของไวรัสโคโรน่า 2019 นี้ไปด้วยกันให้ได้ ก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปมอบให้กับกลุ่มธนาคารที่จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี ล่าสุดได้มอบให้กับชมรมในจังหวัดกำแพงเพชร และจะเดินทางต่อไปที่จังหวัดพิจิตร ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โซลเวย์  บรรจุถังละ 10 ลิตร ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะส่งไปยังธนาคารทุกแห่ง เพื่อใช้ในการทำความสะอาดภายในสำนักงานของสมาธนาคาร เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการและเกิดความมั่นใจ ในการป้องกันการแพร่ระบาดและมาตรการของธนาคารในส่วนของจังหวัดกำแพงเพชรได้รับเกียรติจาก นายนิติธร ชัชวาลยางกูร  ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพประธานชมรมธนาคารจังหวัดกำแพงเพชร และ นางสาวเกวลิน ตรีภูริทัต ผู้จัดการสาขาธนาคารกรุงไทยสาขากำแพงเพชรต้นโพธิ์ รวมทั้งธนาคารอื่นๆที่ต่างเดินทางมารับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โซลเวย์ โดยส่งมอบกันที่ อาคารสิงห์โตทองกรุ๊ป  ศูนย์กลางจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร และ ข้าวสารบรรจุถุงตราสิงห์โตทอง “ หอมนุ่มคุ้มราคา” ของบริษัทโรงสีสิงห์โตทองไรซ์ จำกัด ติดกับถนนพหลโยธินขาขึ้น ตำบลธำมรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร //เครือข่ายข่าว สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร