กองทัพภาคที่ 3 -ปตท.สผ. โครงการเอส 1 รับพระราชทานแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล

พิธี รับพระราชทานแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล สำหรับกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรในโครงการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอล โดย กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ ปตท.สผ. รุ่นที่ 2วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ ปตท.สผ. โครงการเอส 1 นำโดย พลตรี กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 พร้อมด้วย นายพัลลภ ลิ่มสกุล ผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์ โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) ปตท.สผ. และผู้แทนกองพันส่งกำลังและบริการที่ 23 จัดพิธีรับพระราชทานแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ กองพันส่งกำลังและบริการที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยแพะพันธุ์แบล็คเบงกอลนี้ได้พระราชทานให้แก่กลุ่มเครือข่ายเกษตรกร ในโครงการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอล โดย กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ ปตท.สผ. รุ่นที่ 2 จำนวน 5 กลุ่ม รวมเกษตรกรทั้งหมด 25 ราย จากจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติงาน โครงการเอส 1 รายละ 1 คู่ รวมจำนวนแพะ 50 ตัว เพื่อนำไปเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ระดับชุมชนต่อไปในอนาคต / Cr ข่าวภาพ ปชส.ปตท.สผ.