ปตท.สผ. หนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน ใส่ เติมเต็ม “ตู้ปันสุข” 3 จว.โครงการเอส 1

ปตท.สผ. อุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน เติมเต็ม “ตู้ปันสุข”  3 อำเภอ 3 จังหวัดพื้นที่ปฏิบัติงาน โครงการเอส 1

ปตท.สผ. อุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน เติมเต็ม “ตู้ปันสุข” ประจำอำเภอ 3 แห่งในพื้นที่ปฏิบัติงาน โครงการเอส 1 วันที่ 19–20 พฤษภาคม 2563 นายพัลลภ ลิ่มสกุล ผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์ โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) เดินทางไปมอบอาหารแห้งและน้ำดื่มสำหรับ “ตู้ปันสุข” ประจำอำเภอในพื้นที่ปฏิบัติงาน โครงการเอส 1 จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชนในพื้นที่ ได้แก่ ปลาร้าผงปรุงรส ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก น้ำพริกผัดแคปหมู ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ผลิตภัณฑ์ กล้วยทอด มันทอด เผือกทอด จาก ศูนย์แปรรูปผลผลิตการเกษตร ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย พร้อมด้วยน้ำดื่ม ปตท.สผ. รวมมูลค่า 48,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือ นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอกงไกรลาศ เป็นผู้รับมอบ โดยแต่ละอำเภอจะนำไปเติมเต็ม “ตู้ปันสุข” ที่ตั้งประจำอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอแต่ละแห่ง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติงาน / Cr ข่าวภาพ ปชส.ปตท.สผ.