ธารน้ำใจหลั่งไหล “เสี่ยหรั่ง”บริจาคข้าวสาร 500 ถุง ร่วมตู้ปันสุขกาชาดปันน้ำใจ 

 

“ธารน้ำใจ” ยังคงหลั่งไหลสู่ “ตู้ปันสุข” ของหน่วยงานกาชาดไม่หยุด ทั้งร้านค้าชาวบ้าน และบริษัท โรงสีสิงห์โตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่เห็นความสำคัญ ของอาหารหลักประจำบ้านนั่นก็คือข้าว จึงนำมอบ 500 ถุง ร่วม “ตู้ปันสุข กาชาดปันน้ำใจ” ช่วงบ่ายของวันนี้ คุณนวลจันทร์ แสงอุทัยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย อาจารย์สมจิตร หุตะเสวีรองนายกเหล่ากาชาดและคณะกรรมการเหล่ากาชาด จังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมกันรับมอบข้าวสารธารน้ำใจ จากผู้ใจดี ที่ได้นำมามอบให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดเพื่อนำไปใส่ ตู้ปันสุข กาชาดปันน้ำใจ คือ คุณมนต์ชัย และ คุณธัญญา รุ่งชาญชัย  แห่งบริษัทสิงห์โตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทในเครือสิงห์โตทอง มาพร้อมบุตรชาย  คุณธนชัย (ลีอ๋อง) รุ่งชาญชัย ตลอดทั้งปีทำบุญไม่หยุด ก่อนหน้านั้นมอบข้าวสาร ขนาดบรรจุถุง 5 กิโลกรัม จำนวน 500 ถุง และหน้ากากผ้าอนามัยตราสิงโตทอง มอบให้เหล่ากาชาดกำแพงเพชร เพื่อนำไปช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับความทุกข์ยาก จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือว่าโควิด-19

มาในวันนี้ ในนามของ บริษัทโรงสีสิงห์โตทองไรซ์ จำกัด ได้บริจาคข้าวสารขนาดถุงละ 1 กิโลกรัม จำนวน 500 ถุง มอบให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมโครงการ ตู้ปันสุข กาชาดแบ่งปันน้ำใจ ประธานบริษัท โรงสีสิงห์โตทองไร้ซ์จำกัด เปิดแผยว่า ตู้ปันสุข เป็นโครงการที่ช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับความทุกข์และรับความเดือดร้อน  ในเรื่องของการบริโภคในครัวเรือนเนื่องจากผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด -19  ส่งผลให้ไม่ได้รับความสะดวกในหลายด้าน ทั้งในเรื่องของการทำมาหากิน และรายได้ของครอบครัว ตู้ปันสุข จึงเป็นอีกหนึ่งความหวังของพี่น้องประชาชน ที่จะมาหยิบของผู้บริโภค และยังได้เห็นการแบ่งปันน้ำใจ จากพี่น้องประชาชนบริษัทห้างร้านที่ ได้นำสิ่งของบริโภคมาเติมตู้กันตลอด เพื่อให้ตู้นั้นได้กลับไปช่วยเป็นการแสดงการแบ่งปันน้ำใจ แสดงให้เห็นถึงน้ำใจของคนไทย ที่ไม่ทิ้งกัน และยังได้มองเห็นถึงปัญหาและความเดือดร้อน ซึ่งทางบริษัทก็ได้ร่วมที่จะแบ่งปันน้ำใจนี้ ส่งไปถึงพี่น้องประชาชนชาวเมืองกำแพงเพชร ผ่านสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ไปถึงพี่น้องประชาชนขณะที่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรเปิดเผยว่า ทางสำนักงานเหล่ากาชาดขอบคุณทางครอบครัวของ คุณมนต์ชัย และ คุณธัญญา รุ่งชาญชัย บริษัทโรงสีสิงห์โตทองไร้ซ์ จำกัด ที่ได้นำเข้ามามอบให้ทั้งก่อนหน้านำไปช่วยพี่น้องประชาชน ในชุดของ ธารน้ำใจ จากสำนักงานเหล่ากาชาดส่งไปถึงพี่น้องประชาชนที่ถูกกักกันตัว 14 วันและเป็นผู้ที่สำรวจแล้วพบว่าต้องการรับความช่วยเหลือ และในวันนี้ทางบริษัทก็ยังนำข้าวขนาด บรรจุถุง 1 กิโลกรัม อีกจำนวน 500 ถุง มามอบให้ทางสำนักงานเหล่ากาชาด นำไปร่วมกับกิจกรรมของ “ตู้ปันสุข กาชาดแบ่งปันน้ำใจ” ที่ตั้งตู้อยู่ที่บริเวณรั้วหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดติดกับชวนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งในช่วงเช้าเวลา 09.30 น.จะทำการเปิดตู้ให้พี่น้องประชาชนได้มาหยิบของบริโภค รอบแรกและรอบ ต่อมาคือเวลา 14.00 น. ก็จะเปิดให้อีก 1 รอบโดยจะมีสิ่งของใช้ในครัวเรือน และข้าวสารอาหารแห้ง น้ำปลา น้ำมันพืช มาม่า นม ขนม น้ำดื่ม  และหลังจากที่รับมอบข้าวสารจาก  บริษัท โรงสีสิงห์โตทองไรซ์ จำกัดแล้ว ก็ได้นำไปใส่ตู้วันศุกร์กาชาดปันน้ำใจทันที / เครือข่ายข่าว สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร