รพ.ชุมชนเทศบาล กพ.ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผู้สูงอายุชุมชนวังคาง  

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมองไตวาย มะเร็งและ กลุ่มผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปในชุมชนวังคาง