31 พฤษภาคม 2563 กำแพงเพชร ปลอดโควิด-19

31 พฤษภาคม 2563 กำแพงเพชร ปลอดโควิด-19

Read more

30 พฤษภาคม 2563 กำแพงเพชร ปลอดโควิด-19

30 พฤษภาคม 2563 กำแพงเพชร ปลอดโควิด-19

Read more

ป.กาญจน์ เนรมิตที่ดิน 8 ไร่ ทำสวนอินทผาลัม ผลผลิตปีแรก 3 แสนบาท

ป.กาญจน์ เนรมิตที่ดิน 8 ไร่ ทำสวนอินทผาลัม ผลผลิตปีแรก 3 แสนบาท

Read more

ดร.เสริมวุฒิ บอกบุญ เชิญชวนร่วมสร้าง ศาลาปฏิบัติธรรมเฉาก๊วยชากังราว

ดร.เสริมวุฒิ บอกบุญ เชิญชวนร่วมสร้าง ศาลาปฏิบัติธรรมเฉาก๊วยชากังราว

Read more

แวะสูดกลิ่นกาแฟ เติมความสดชื่น TOYOTA สลกบาตร

เมื่อนำรถเข้าศูนย์บร

Read more

คลังจังหวัดกำแพงเพชร ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2562

นางสุภาภรณ์ จุลละสุภ

Read more

คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร มาตรการควบคุมเชื้อไวรัสโควิด-19 ฉบับที่ 9

คำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร มาตรการควบคุมเชื้อไวรัสโควิด-19 ฉบับที่ 9

Read more

ผู้ว่าฯ วปอ.รุ่น 58 มูลนิธิณัฐภูมิ บุกโรงรับจำ นำควักเงินไถ่เครื่องมือไฟฟ้าคืนชาวบ้าน สู้วิฏฤติ โควิด 19

ผู้ว่าฯ วปอ.รุ่น 58 มูลนิธิณัฐภูมิ บุกโรงรับจำ นำควักเงินไถ่เครื่องมือไฟฟ้าคืนชาวบ้าน สู้วิฏฤติ โควิด 19

Read more

29 พฤษภาคม 2563 กำแพงเพชร ปลอดโควิด-19

29 พฤษภาคม 2563 กำแพงเพชร ปลอดโควิด-19

Read more

ชาวชุมชน เข้าถึงบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ชาวชุมชน เข้าถึงบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more