ศาลเจ้าคลองขลุง มอบเครื่องวัดความดันให้ รพ.คลองขลุง สู้โควิด

วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 ทางโรงพยาบาลคลองขลุงขอขอบคุณคณะกรรมการ ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ คลองขลุง“ปึงเถ่ากงม่า” ติดกับวัดศรีภิรมย์ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร นำโดย คุณสรวิชญ์ ธันยบูรณ์สถาพร คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย-คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่อำเภอคลองขลุง ร่วมด้วย นางธัญวลัย ธันยบูรณ์สถาพร ผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานภาค 6 รุ่นที่ 4, มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องวัดความดันชนิดสอดแขนจำนวน 2 เครื่อง ราคา 130,000 บาท และ โรงสีธันยบูรณ์สถาพร นำน้ำเต้าหู้และขนมเค้กจำนวน 300 ชุด มามอบเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์-ร้านเจริญภัณฑ์ บริจาคหน้ากาก N95 จำนวน 2 กล่อง-วินัยเซอร์วิส บริจาคแอลกอฮอล์เจล จำนวน 1 ลัง-ร้านดินสอสี บริจาค face shield จำนวน 1 กล่องเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ ในห้วงของการต่อสู้กับสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระบาด  รับมอบบริจาคโดย นายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงามผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองขลุง และบุคคลากรของโรงพยาบาลคลองขลุงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย