9 เมษายน 2563 กำแพงเพชร ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รายงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ข้อมูลวันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 16:00 น.

สถานการณ์ในจังหวัดกำแพงเพชร ยืนยันไร้ผู้ป่วยติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

สถานการณ์ในจังหวัดกำแพงเพชร ผู้เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อ รายใหม่ 2 ราย ไม่พบเชื้อ 65 ราย สะสมรวม 67 ราย รอผลตรวจ 2 ราย

กลุ่มผู้เดินทางกลับพื้นที่เฝ้าระวังแบบ local Quarantine รายใหม่ 0 สะสมรวม 5 ราย มีอาการป่วย 0 ราย

การเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ผู้เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยง สะสม 270 ราย เฝ้าระวังครบ 14 วัน 246 ราย เฝ้าระวังแบบ Home Quarantine 24 ราย

ต้องการผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาจากพื้นที่ต่างจังหวัด ตั้งแต่ 22 มีนาคม 2563 ถึงปัจจุบัน ผู้เดินทางสะสม 14,769 คน เฝ้าระวังครบ 14 วันสะสม 8,355 คน อยู่ระหว่างเฝ้าระวังจำนวน 6,414 คน