อนุบาลกำแพงฯ จับสลาก คุมเข้มโควิด 19

โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร คุมเข้มการจับฉลากเข้าชั้นอนุบาล ระวัง โควิด 19 คัดกรองตรวจไข้ผู้ปกครอง ร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยมาด้วย และห้ามนำบุตรหลานมา เนื่องจากมีภูมิคุ้มกันต่ำ วันที่ 7 มีนาคม 2563 ที่โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ได้เปิดให้มีการจับฉลากเพื่อรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 โดยมีผู้ปกครอง และนักเรียนระดับอายุ 3 ปี มาสมัครเพื่อรับการจับฉลากเข้าเรียน จำนวน 119 คน ซึ่งทางโรงเรียนมีโควต้ารับได้ จำนวน 50 กว่าคนเท่านั้น โดยแต่ละรายที่มาในวันนี้ได้สวมหน้ากากอนามัยมากันเกือบทุกคน และต้องผ่านจุดคัดกรอง โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงาพยาบาลเอกชนเมืองกำแพงเพชร จะทำการสแกนคัดกรอง เชื้อโรคโควิด 19 ด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน และเทอร์โมอินฟาเรด ตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ และวัดไข้ ปกครองทุกคน จากนั้นต้องล้างมือด้วยเจล นายสาธิต ตันติสันติสม ประธานกรรมการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ได้ออกประกาศให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบว่า ตามที่องค์การอนามัยโลก คาดการณ์การระบาดของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) กำลังขยับเข้าใกล้สู่ระดับการระบาดใหญ่ พบผู้ป่วยยืนยันในหลายประเทศทั่วโลกจำนวนผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยพบผู้ป่วยรายใหม่ทั่วโลกเพิ่มขึ้นวันละประมาณ 1,000 ราย และขณะนี้มีหลักฐานการติดต่อจากคนสู่คน และพบมีการระบาดภายในประเทศ เพิ่มขึ้นหลายพื้นที่ นั้น
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรต้องดำเนินการตามมาตรการการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1)ขอความร่วมมือผู้ปกครองเป็นตัวแทนในการจับฉลากเพียง 1 คน และเป็นผู้ปกครองที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่มีอาการเจ็บป่วย
2) ขอความร่วมมือไม่ต้องนำนักเรียนมาร่วมในการจับฉลาก
3) ผู้ปกครองทุกคนที่เป็นตัวเทนในการจับฉลากขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยมาด้วย
4) ก่อนขึ้นหอประชุมสถานที่ดำเนินการจับฉลากจะมีการคัดกรองการเจ็บป่วย และวัดอุณหภูมิจากโรงพยาบาลเอกชนเมืองกำเเพงเพชร หากอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 โรงเรียนไม่อนุญาตให้ขึ้นหอประชุมสถานที่ดำเนินการจับฉลาก
5) ผู้ปกครองที่ได้เดินทางกลับมาจากประเทศที่มีการระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือประเทศกลุ่มเสี่ยง และไม่ได้กักตัวเองครบ 14 วัน ขอความร่วมมือไม่อนุญาตให้เป็นตัวเเทนมาจับฉลาก
ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน โรงเรียนต้องขออภัยในความไม่สะดวก เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการควบคุมโรค ดังกล่าว ซึ่งบรรยากาศการจับฉลากเพื่อเข้าเรียนในวันนี้ เป็นไปด้วยเรียบร้อย ผู้ปกครองคนไหนจับได้ก็แสดงความยินดี ในรอยยิ้มใต้ผ้าแมสปิดปาก คนไม่ได้ก็แสดงความเศร้าหมองด้วยดวงตา ซึ่งจากปริมาณแล้วมีผู้ผิดหวังมากกว่าผู้สมหวัง ตามอัตราส่วนของการศึกษาไทย และโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ถือเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งในระดับจังหวัด ที่เป็นสถานศึกษาของรัฐบาล