ข่าวรอบชากังราวข่าวสังคมข่าวเด่น

ปลื้มปิติ..ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค ๖

 

ปลื้มปิติ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค ๖

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค ๖

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค ๖ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างซึ่งได้รับเลือกตั้ง จากสมาคมนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างซึ่งได้รับเลือกตั้งจากสหภาพแรงงาน เป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค ๖ ดังต่อไปนี้

ผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้าง

๑. นายเกียรติพล ลิ้มไพบูลย์

๒. นายชญานิน ปัตตพงศ์

๓. นายณรงค์วิทย์ เกียรติสิน

๔. นายถาวร โรจนาภรณ์

๕. นายธีระทัต คงจันทร์

๖. นายนิกร ทั่งทอง

๓. นายบรรจง ตั้งจิตรวัฒนากุล

๘. นายบัญชา ชำนาญจักร

๙. นายบุญชัย กิจถาวรสกุล

๑๐. นายประทีป จิตต์อารี

๑๑. นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์

๑. นายพงษ์ศักดิ์ ตระกูลแห

๑๓. นายพชรณัฐ เปาอินทร์

๑๔. นายพศิน วิลาสินี

๑๕. นายพิทยา ธนราดาพงศ์

๑๖. นายมณฑล อินมณี

๑๗. นายยงยุทธ วงษ์สวรรค์

๑๘. นายศรชัย กุสันใจ

๑๙. นายศิวพงศ์ บุญสาลี

๒๐. นายสมเกียรติ ศรีสุภรกรกุล

๒๑. นายสาคร สันติภาพจันทรา

๒๒. นายอภิชาติ แดงบัว

๒๓. นางสาวกนิษฐา ศรีสะอาด

๒๔. นางสาวกอบกุล อุ่นสวัสดิพงษ์

๒๕. นางรศิกาญจณ์ อิงคนินันท์

๒๖. นางธัญวลัย รันยบูรณ์สถาพร

๒๗. นางปาริชาติ ภู่สวรรค์

๒๘. นางสาวพลอยนิศา มิตรเอี่ยม

๒๙. นางสาวภัทรภร โอบอ้อม

๓๐. นางศุกร์ฤทัย กรินทนาคะ

ผู้พิพากษาสมทบฝ่ายลูกจ้าง

๑. นายกฤษณะ จันตะบุตร

๒. นายคมกฤช เข็มทอง

๓. นายเฉลิมเกียรติ ปรีเอี่ยม

๔. นายชวสิต ภานผา

๕. นายชูเกียรติ แปงสนิท

๖. นายตัณฑเสถียร ยอดมา

๗. นายทวีสุข เวฬุวะนาธร

๘. นายธีระศักดิ์ ทาสะโก

๙. นายบำรุงพงษ์ ตรีวิชา

๑๐, นายพยุทธ์ บัวตูม

๑๑. นายรังสรรค์ พัฒนพานิช

๑๒. นายวณิชย์ เลิศวิจิตรทรัพย์

๑๓. นายวรวุทฆ์ บัวทองศรี

๑๔. นายสุภาพ มิ่งขวัญ

๑๕. นายอัครกัณณ์ ขันดา

๑๖. นายอิทธิ สุเมรโชติเมธา

๑๗. นายเอกศักดิ์ โพธิ์ทอง

๑๘. นางจิราพร คำซู

๑๙. นางนัธฐ์ณันท์ พฤกษพงศ์

๒๐. นางสาวนันธนา รินนาศักดิ์

๒๑. นางสาวรุจิรา แก่นโท

๒๒. นางวราภรณ์ ม่วงเล็ก

๒๓. นางศรีสุนัน ราญพล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคุม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นต้นไปประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562  ที่ผ่านมา ที่โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมืองนครสวรรค์ ศาลแรงงานภาค 6 จัดพิธีปฏิญาณตนผู้พิพากษาสมทบ รุ่นที่ 4 รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เข้าปฏิบัติหน้าที่ หลังผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติผู้พิพากษาสมทบ ทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง รวม ทั้งสิ้น 53 คน โดยคณะผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานภาค 6 รุ่นที่ 4 ฝ่ายนายจ้าง 30 คนและฝ่ายลูกจ้าง 23 คน รวมทั้งสิ้น 53 คน เข้าพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และ ปฏิญาณตนเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ ตามวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยกล่าวว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมโดยปราศจากอคติ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อประชาชนและรักษาความลับของทางราชการตลอดไป
จากนั้น นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค6 ได้กล่าวแสดงความยินดี กับทุกคนที่ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้าพิจารณาอรรถคดี ภายใต้พระปรมาภิไทย พร้อมขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ประพฤติตนในกรอบกฎหมาย ศีลธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในคำปฏิญาณตน เชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรี ของผู้พิพากษาในการพิจารณาคดีความที่ขึ้นสู่ศาลอย่างเต็มกำลัง ผู้พิพากษาสทบศาลแรงงาน มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี โดยหลังสมัครต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติประมาณ 3 ปี หลังจากนั้นจึงได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสำหรับผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค6 รุ่นที่ 4 นี้ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้มีวาระดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2565  ในพิธี นายสรวิชญ์ ธันยบูรณ์สถานพร คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีธันยบูรณ์สถานพร และ นางอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ ผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานภาค 6 รุ่นที่ 3 ร่วมแสดงความยินดี / ขอบคุณข้อมูล จากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา / ภาพข่าวจากเว็บไซต์ ศาลแรงงานภาค 6 / บทควาาม จาก สื่อมวลชน จังหวัดนครสวรรค์/kppnewsรายงาน

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า