นักวิ่งน่องเหล็ก สมัคร…ด่วน…!!!! วิ่ง Trail พิชิตยอดเขาสน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร (อบจ.)ร่วมกับ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอโกสัมพีนคร และ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง ได้กำหนดให้มีการ แข่งขัน “วิ่ง Trail ขึ้นเขาสน ยลลำน้ำปิง” ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 เส้นทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียงอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร  ส่งเสริมทางด้านสุขภาพ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในและต่างจังหวัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า และธรรมชาติ ที่ยังหลงเหลืออยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรโดยเช้าวันนี้ที่ 19 พฤศจิกายน​ 2562​เป็นการเปิดรับสมัครวันแรก มีประชาชนให้ความสนใจ เดินทางมาสมัครอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการรับสมัครดังกล่าว จะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน โดยแบ่งออกเป็น ประชาชนที่อยู่ในเขตกำแพงเพชร 800 คน แยกเป็น รับสมัครที่อำเภอโกสัมพีนคร และใกล้เคียงจำนวน 200 คน และที่ สนามกีฬาชากังราว เป็นบุคคลในจังหวัดกำแพงเพชรอีกจำนวน 600 คน นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้ประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดอีกจำนวน 200 คนได้มีโอกาสสมัครได้ที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร อย่างไรก็ตาม หากมีผู้สมัครครบตามจำนวน ที่กำหนด ทางผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนกำหนดวันเวลาที่แจ้งไว้เบื้องต้น จึง ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน //kppnews/เครือข่ายข่าว สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร