ศิษย์เก่าวิทยาลัยพลศึกษาสุโขทัย เที่ยวกำแพงฯ ดูงานสินค้าโอทอปชื่อดัง

วันที่ 26 ตุลาคม 2562 ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  ร่วมกับรถรางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร   ได้ให้บริการรถรางเที่ยวชมเส้นทางบุญไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยให้บริการรถนำเที่ยว พาคณะศิษย์เก่าวิทยาลัยพลศึกษาสุโขทัย นำชมเที่ยวชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ภายใน อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร และชมทัศนียภาพชมรอบเมืองกำแพงเพชรวัดพระสี่อิริยาบถ อยู่ทางเหนือของวัดพระนอน ถัดขึ้นไปประมาณ 100 เมตร หน้าวัดมีบ่อน้ำ ห้องน้ำ และศาลาพักเช่นเดียวกับวัดพระนอน สิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดคือ วิหารที่สร้างบนฐานทักษิณขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ตอนหน้าวัด ด้านหลังวิหารสร้างเป็นมณฑป ทำหน้าที่เป็นเจดีย์ประธานของวัด ลักษณะมณฑปแบบจตุรมุข กึ่งกลางทำเป็นแท่งสี่เหลี่ยมรับส่วนยอดหลังคา จากนั้นทำเป็นมุมยื่นออกมาทั้ง 4 ด้าน ผนังแต่ละด้านของแท่งสี่เหลี่ยมก่อให้เว้าเข้าไป และประดิษฐานพระพุทธรูปแตกต่างกันออกไปในแต่ละด้าน คือ เดิน นั่ง ยืน นอน ปัจจุบันเหลือพระยืนขนาดใหญ่ทางด้านทิศใต้ พระพักตร์เป็นลักษณะศิลปะสุโขทัยหมวดกำแพงเพชร คือ พระนลาฏกว้าง พระหนุเสี้ยมวัดช้างรอบ ตั้งอยู่บนยอดเนินสูงสุดของเขตอรัญญิก สิ่งสำคัญของวัดแห่งนี้คือ เจดีย์ประธานทรงระฆังขนาดใหญ่ ซึ่งยอดหักพังหมดแล้ว ฐานสี่เหลี่ยมด้านล่างสูงใหญ่ มีบันไดอยู่ที่กลางด้านทั้งสี่เพื่อขึ้นไปถึงลานด้านบน หรือลานทักษิณ ฐานล่างประดับช้างปูนปั้นครึ่งตัวจำนวน 68 เชือก ตัวช้างทำลายปูนปั้นที่แผงคอ โคนขา และข้อขา ระหว่างช้างแต่ละเชือกตกแต่งลายปูนปั้นนูนสูงรูปพันธุ์พฤกษา เจดีย์ด้านบนเหลือเฉพาะฐานแปดเหลี่ยม และหน้ากระดานกลม ซึ่งพบหลักฐานว่ามีการประดับลายปูนปั้นเล่าเรื่องพุทธประวัติ และประดับรูปเทวดา นางฟ้า กินนร กินรี และหงส์ ด้านหน้าเจดีย์ประธานทีฐานวิหารขนาดใหญ่และถัดไปเป็นสระน้ำที่ขุดลงไปในชั้นศิลาแลง ต่อจากนั้นได้ไปศึกษาดูงานที่โรงงานผลิตเฉาก๊วยชากังราว บ้านบ่อสามแสน ผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป ขายดีชื่อดังของหวัดกำแพงเพชร โดยมีผู้จัดการเป็นวิทยากรให้ความรู้พร้อมกับแนะนำ ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธานบริษัท และ คุณอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ ผู้ที่ก่อตั้งบริษัทเฉาก๊วย ผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปเป็นที่รู้จักและจำหน่ายดีที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้แล้วทางบริษัท ยังได้นำผลกำไรกลับคืนสู่ประชาชน ในรูปแบบต่างๆ เช่น การทำบุญสร้างวัด สนับสนุนทางการแพทย์ สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และโรงเรียน ซึ่งขณะนี้ได้สนับสนุนโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรได้เรียนรู้คุณธรรมเรียนรู้การอาราธนาพระปริตร รู้จักรักษาศีล 5 โดยใช้ชื่อว่า โครงการคุณธรรมนำการศึกษา”คืนกำไรสร้างคนดีให้กับสังคมเมืองพุทธ เป็นกำลัง เป็นคนดีของประเทศไทย